For brukere

Både brukere og ikke-brukere av kollektivtilbudet må si noe om sitt behov for fremtidens kollektivtransport.

Hvordan bør tilbudet bli slik at du fotsetter å benytte det, benytter det mer eller starter å benytte det?

Fasaden til Fosen Fjordhotell i solnedgang.
 

Slik involverer vi brukergrupper

Vi arrangerer idédugnader i samarbeid med kommuner og regionråd. Målet er å kartlegge behov hos ulike brukergrupper.

Dugnadene er for spesielt inviterte i samråd med kommunene.

Mann står med mobilen på holdeplass.

Kom med innspill!

Alle i Trøndelag, uansett hvor du bor, og uansett om du er en flittig bruker av kollektivtilbudet eller ikke, kan gi innspill til hvordan et kundevennlig, fremtidsrettet mobilitetstilbud bør være.

Vi spør om innspill og ideer som vi kan legge til grunn for utvikling av fremtidens løsninger og tilbud.

Gi innspill 

Gjennomførte idédugnader

Stjørdal, Malvik og Melhus
Fosenregionen
Innherred og Frosta
Orkdalsregionen
Namdalsregionen
Senior prosjektleder Hilde Sætertrø stiller opp på bilde for Namdalsavisa med ungdommer fra Namdalsregionen.
Foto: Espen Fossland/Namdalsavisa

Les mer

Region sør
Studenter
Hitra og Frøya

 Kommende idédugnader

Flere idédugnader annonseres fortløpende …