Studenter diskuterer engasjert

Slik ser studentene for seg fremtidens tilbud

19. mars møtte vi et utvalg engasjerte studenter i Kjelhuset på NTNU Gløshaugen. Da luftet de flere ønsker til fremtidens mobilitetstilbud i Trondheim.

Publisert / endret: 22.04.2024

Hvordan skal fremtidens mobilitetstilbud fra 2028 og 2029 se ut for studenter i Trondheim? Idédugnaden var et samarbeid mellom AtB og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. 

Studentene ble invitert til å gi sine innspill på hvordan et integrert mobilitetssystem bør utformes for å møte deres daglige transportbehov.

Se referat og filer fra møtet
Student viser mobilen til kvinne fra AtB.

Verdifulle tilbakemeldinger

Blant de diskuterte temaene var behovet for tidligere avganger, spesielt på søndager og under eksamenstider. Andre forslag inkluderte økt tilgjengelighet av bysykler og selskjørende elektriske busser. Studentene var nysgjerrige på hvordan teknologi kunne brukes for å tilby en enda mer sømløs og effektiv reiseopplevelse.

Studentene uttrykte også et sterkt ønske om en bedre integrasjon av ulike transportformer — som buss, taxi, tog, sykkel og sparkesykkel — innenfor et samlet billettsystem som er lett tilgjengelig via AtB-appen.

Bred enighet

Det var bred enighet om at mobilitetstilbudet bør være fleksibelt, miljøvennlig og økonomisk tilgjengelig, særlig med tanke på studentvennlige priser og billettoptimalisering basert på reisehyppighet og -lengde.

Idédugnaden var ikke bare en mulighet for studenter til å uttrykke sine behov og ønsker, men også en plattform for oss til å forstå bedre. På den måten kan vi planlegge våre fremtidige tjenester og utforme mobilitetilbudet i Trondheim til det bedre.

student skriver på lapp

 

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.