t:kort bedrift for båt

a-tkort

Her finner du informasjon om vår billettløsning for bedrifter og hvordan du inngår en bedriftsavtale slik at de ansatte kan benytte reisekortet t:kort på båt.

Med bedriftsavtale betaler du enkelt utvalgte reiser med båt i Trøndelag med samlet faktura. Bedriften oppretter en reisekontoavtale, og kan knytte ønsket antall reisekort til kontoen.

Velg reiseprodukter

Med reisekonto kan reisekortet t:kort benyttes til å betale for flere reiseprodukter. Velg reiseproduktene som passer best for dine ansatte. Samtidig som bedriften sparer penger er dere med på å spare miljøet ved å reise kollektivt.

 • Din bedrift knytter et valgfritt antall t:kort til reisekontoen. Påfylling av reisekonto kan gjøres på tre ulike måter. 

  Kontant betaling eller rekvisisjon

  Ved kontant betaling eller rekvisisjon vil ny saldo oppdateres på reisekonto dagen etter innebetalingen er gjennomført.
  For at en rekvisisjon skal være gyldig må den inneholde

  • bedriftens navn
  • adresse
  • postnummer
  • poststed
  • organisasjonsnummer
  • eventuell fakturaadresse

  Rekvisisjonen må være signert, inneholde informasjon om hva den gjelder og hvilket beløp som skal fylles på reisekonto. Rekvisisjon kan benyttes ved oppmøte i kundesenter, sendes per post eller kontaktskjema.

  Påfylling i nettbank

  Ved påfylling i nettbank vil ny saldo oppdateres på reisekonto i løpet av 1-3 virkedager. Kontonummer og KID-nummer finner du på brevet som følger med t:kortene.

  Faktura

  Ved påfylling med faktura vil ny saldo oppdateres på reisekonto i løpet av 1-3 virkedager. En faktura genereres og sendes ut automatisk. Fakturaen genereres på bakgrunn av valgt fakturagrense og normalbalanse. Når saldo på reisekonto går under fakturagrense sender systemet automatisk ut en faktura for at kontoen skal nå normalbalanse. Bedrifter med høyt forbruk anbefales en høyere girogrense og normalbalanse for å unngå tom reisekonto.

  Beløp til innbetaling beregnes slik:

    Normalbalanse kr 3000
  - Saldo på reisekonto kr 900
  = Beløp kr 2100
   
 • Autoreise

  Autoreise er et produkt som legges inn i t:kortet. Den belaster reisekontoen for en forhåndsdefinert strekning og passasjerkategori hver gang t:kortet benyttes på en billettmaskin om bord. Autoreisen gjelder for én reisende per kort, og gir overgang i henhold til overgangsreglene. 

  Klippekort ferge

  Klippekort ferge er et produkt som legges inn i t:kortet og inneholder 40 reiser på den utvalgte fergestrekning for en bestemt billengde. Du kan også kjøpe klippekort for person med 12 klipp. Klippekort bestilles og legges inn i t:kortet hos billettør om bord, og belastes reisekonto. Et t:kort kan kun inneholde ett klippekort, men det kan fornyes.

  Storbrukerkort

  Storbrukerkort kan benyttes på utvalgte fergestrekninger i Nord-Trøndelag. Strekning og billengde legges inn av billettør om bord for hver tur, og belastes reisekonto. Samme t:kort kan derfor benyttes på flere fergestrekninger og billengder. Storbrukerkort gir 40 % rabatt på enkeltbillett.

  Enkeltbillett

  Enkeltbillett kan benyttes i kombinasjon med de andre reiseproduktene ved at billett belastes reisekontoen av billettør. Enkeltbilletten er ikke forhåndsdefinert, og du kan betale for flere reisende samtidig.

 • For å opprette reisekontoavtale og bestille t:kort fyller du ut bestillingsskjema (pdf) (222KB)og sender dette på kontaktskjema eller per post:

  AtB AS
  t:kort bedrift
  Prinsens gate 39
  7011 Trondheim

  Når skjema er fylt ut og sendt inn vil vi opprette en reisekonto, og utstede ønsket antall t:kort. t:kortene sendes ut per post sammen med informasjon om reisekontoen, eller hentes hos AtB kundesenter etter avtale. For hvert t:kort tilkommer en kortavgift på kr 50 ved anskaffelse.

  Når en ny reisekonto opprettes tar det 4-8 virkedager fra kontoen er registrert og bekreftet av AtB, til bedriften mottar første faktura. Om påfylling av reisekonto haster kan du sende inn en rekvisisjon sammen med bestillingsskjema.

 • Bestill flere t:kort

  t:kort koster kr 50 per kort. Dette gjelder også for gjenskaping ved tapt eller skadet t:kort. Om et t:kort er defekt uten synlig skade vil dette erstattes kostnadsfritt. Defekt t:kort må sendes inn per post til:

  AtB AS
  t:kort bedrift
  Prinsens gate 39
  7011 Trondheim

  Endre fakturagrense eller normalbalanse

  Om bedriften får faktura ofte anbefaler vi å øke fakturagrense og/eller normalbalanse. Dette gjør du enkelt ved å ta kontakt på kontaktskjema eller telefon 02820 eller 954 42 587 (ordinær mobiltakst). 

  Fra Klippekort ferje til Storbrukerkort

  For å endre reiseprodukt fra Klippekort ferje til Storbrukerkort, ta kontakt på kontaktskjema. 

  Eposten må inneholde bedriftsnavn, eventuell avdeling i bedriften, ønsket antall kort, samt postadresse for utsendelse av nye kort. 
  Eksisterende t:kort erstattes uten ekstra kostnad, og nye t:kort knyttes til eksisterende reisekonto. Eventuelle produkt i de gamle kortene vil refunderes, og beløpet settes inn på reisekonto. Når de nye kortene er mottatt må gamle t:kort returneres til

  AtB AS
  t:kort bedrift
  Prinsens gate 39
  7011 Trondheim

  Klippekort ferje

  Om bedriften ikke rekker å bruke opp klipp i løpet av to år kan vi refundere disse. Det er viktig å ta kontakt på kontaktskjema før produktet utløper (gyldig i to år fra kjøp).

  Oppsigelse av t:kort bedrift

  Oppsigelse av reisekontoavtale for t:kort bedrift gjøres ved å fylle ut oppsigelsesskjema (pdf) (99KB) og sende det inn på kontaktskjema eller per post til:

  AtB AS
  t:kort bedrift
  Prinsens gate 39
  7011 Trondheim

Ofte stilte spørsmål

 • Kontakt t:kort bedrift på kontaktskjema så raskt som mulig. Oppgi organisasjonsnummer og legg ved t:kortnummeret slik at vi kan sperre t:kortet som er tapt. Nytt t:kort produseres og knyttes til bedriftens reisekonto før det sendes ut. Pris for å gjenskape et tapt eller skadet t:kort er kr 100. 

 • Det kan ta litt tid fra bedriften mottar faktura til den er betalt. Reiser du uvanlig mye i en periode kan du oppleve at reisekontoen sperres på grunn av negativ saldo. Reisekontoen åpnes dagen etter at påfyllingen har kommet inn og saldo igjen er positiv.

  Dersom du ikke kan vente til faktura er mottatt og betalt kan bedriften sende inn en rekvisisjon. Ved bruk av rekvisisjon beregnes normalt et par virkedager før reisekontoen har positiv saldo. t:kort bedrift tilbyr ikke kredittavtaler.

 • Påfyllingsfakturaen sendes automatisk fra systemet med en gang saldo på reisekontoen går under det oppgitte beløpet som ble satt som fakturagrense da reisekontoen ble opprettet. Påfyllingen er en overføring av reisepenger til en reisekonto, og ikke et produktkjøp.

  Mva beregnes ikke før kjøp av et produkt, i dette tilfelle en billett.