Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune og bostedskommunen din som vedtar hvem som skal ha fri transport til og fra skolen. Alle kan benytte seg av skolelinjene, ikke kun elever med rett til fri skoleskyss, så lenge man har gyldig billett.

Her finner du informasjon om skoleskysstransport for elever i grunnskole og videregående skole i Trøndelag. 

Les mer om skoleskyss fra mandag 16. august.

 

Ofte stilte spørsmål