Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskysstransport for elever i grunnskole og videregående skole i Trøndelag. 

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune og bostedskommunen din som vedtar hvem som skal ha fri transport til og fra skolen.

Skoleskyss for grunnskolen og videregående etter åpning

Skoleskyss for grunnskolen og elever på videregående skole blir annerledes enn hva elevene er vant til. Vi oppfordrer derfor foresatte og skole til å veilede elevene om hvordan skoleskyssen vil fungere i praksis.

 

 

Ofte stilte spørsmål