a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune og bostedskommunen din som vedtar hvem som skal ha fri transport til og fra skolen.

Lokal- og skolelinjene er tilpasset skoledagene, men kan brukes av alle med gyldig billett. De er ikke forbeholdt elever med rett til fri skoleskyss.

Her finner du informasjon om skoleskysstransport for elever i grunnskole og videregående skole i Trøndelag. 

 

Ofte stilte spørsmål