Kursholder står i midten av rommet, med deltakere rundt seg.

Sørtrøndere fikk komme med innspill til fremtidens tilbud

Det var et bredt spekter av deltakere og engasjerte diskusjoner, og enighet om å finne bærekraftige løsninger for regionen.

Publisert / endret: 22.04.2024

Den 18. mars arrangerte vi idédugnad sammen med kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Målet var også her å funne ut hva de trenger og ønsker av fremtidens mobilitetstilbud.  

Hvordan skal AtB utvikle et integrert, effektivt og bærekraftig kollektivtilbud tilpasset lokale og regionale behov for fra 2028 og 2029?

Se referat og filer fra møtet
Sal i Støren kulturhus, deltakere i idedugnad sitter fordelt på tre bord

Diskuterte muligheter

Jernbanedirektoratet var også til stede og fortalte om integrasjonen av togtilbudet i det regionale mobilitetsnettet. Tog vil fortsette å være viktig i et helhetlig mobilitetstilbud. Samtidig diskuterte deltakerne en rekke nøkkeltemaer, inkludert behovet for bedre infrastruktur som veier, holdeplasser og integrerte billettsystemer.

En sentral del av samtalene var også hvordan man kan øke bruken av bestillingstransport for å tilby mer fleksible reisemuligheter til alle brukergrupper, særlig ungdom, eldre, og de uten egen bil.

Spilte inn flere løsninger

Idédugnaden belyste spesielle behov i forskjellige kommuner: Oppdal og Rennebu fokuserte på innovative løsninger som bruk av «tomme» skolebusser utenfor skoletid og utvidet bestillingstransport for å dekke hele kommunen, ikke bare begrensede soner.

Midtre Gauldal trakk frem hvor viktig det er at lokale drosjesjåfører blir inkludert i planleggingen av mobilitetstilbudet, for å sikre et mer tilgjengelig og tilpasset transporttilbud.

To kvinner sitter rundt et bord og smiler

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.