Idedugnad på Scandic Nidelven i Trondheim

Takk til Stjørdal, Malvik og Melhus

Brukergrupper og representanter fra kommunene møttes til prosjektets første idédugnad. Her kartla vi behov for fremtidens mobilitetstilbud i Trøndelag.

Publisert / endret: 08.02.2024

AtB inviterte brukergrupper og representanter fra kommunene Stjørdal, Malvik, og Melhus til en idédugnad 1. februar 2024. Målet var å utforske muligheter og skaffe innspill til fremtidens mobilitetstilbud.

Togtransportens fremtidige rolle, mobilitetstjenester som elsparkesykler og bildeling og bedre informasjonstilgang var blant det som ble diskutert.

Se referat og filer fra møtet
Idedugnad på Scandic Nidelven i Trondheim

På sporet av et nytt tilbud

Togets rolle i fremtidens mobilitetstilbud ble grundig belyst, med fokus på frekvensforbedringer, integrasjon med andre transportmidler, og betydningen av knutepunktutvikling.

Dette understreket viktigheten av en helhetlig tilnærming til mobilitet, der tog spiller en sentral rolle i å knytte sammen by og land på en effektiv og bærekraftig måte.

Mot en grønnere mobilitet

Møtet avdekket også et sterkt ønske om en mobilitetsfremtid som ikke bare er mer integrert og tilgjengelig, men også mer miljøvennlig.

Dette inkluderer en overgang fra privatbilisme til offentlig og delt transport, tilrettelegging for sykkel og fotgjengere, og en infrastruktur som støtter en aktiv og bærekraftig livsstil.

Idedugnad på Scandic Nidelven i Trondheim

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.