Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. Merk! Ny ruteendring for regionlinjer fra mandag 30. mars.

Gå til artikkel

Billettrefusjon

a-kontanter

Finn ut hvordan du søker om refusjon og hva slags dokumentasjon du må legge ved en søknad.

AtB justerte rutetilbudet mandag 23.03.2020. I den forbindelse vil vi fra samme dato tilby refusjon av periodebilletter ut over våre ordinære refusjonsregler. Det gir alle mulighet for refusjon i henhold til retningslinjene under. Refusjonsbeløpet beregnes tidligst fra og med 23.03.2020. Utover dette vil utgangspunkt for tilbakebetaling gjelde fra den dagen AtB mottar forespørselen om refusjon. Refusjonsforespørselen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Administrasjonsgebyr ved refusjon vil være kr 100. Dette trekkes fra refusjonsbeløpet.

Slik søker du om refusjon fra 23. mars

Ta kontakt via kontaktskjema. Husk å legge ved navn og fødselsdato til eier av billetten.
For raskest å kunne følge opp refusjonssøknaden din, ber vi om at du følger fremgangsmåten nedenfor.

Vennligst se hvilken dokumentasjon som kreves avhengig av hvor billetten er kjøpt:

 • AtB Mobillett: Oppgi telefonnummeret som billetten er kjøpt med. Beløp refunderes til betalingskort eller AtB Mobillett-kontoen ut fra hvordan du betalte periodebilletten.
 • Kundesenter/buss: Husk å skriv inn t:kort-nummer (16 siffer øverst til høyre på kortet), bankkontonummer og legg ved kopi av ID (pass/førerkort/bankkort med bilde).
 • Nettbutikk for t:kort: Legg ved kvittering for kjøp. Den finner du ved å logge inn og trykke på > Kjøpshistorikk. Trykk på symbolet øverst i høyre hjørne på det aktuelle kjøpet og last ned som pdf-fil. Har du i tillegg verdi på t:kortet må du sende bankkontonummer og kopi av ID (pass/førerkort/bankkort med bilde).

Refusjonsbeløpet beregnes tidligst fra og med 23.03.2020. Utover dette vil utgangspunkt for tilbakebetaling gjelde fra dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. 

Til deg med t:kort, vil vi informere om at ditt eksisterende t:kort vil bli avsluttet ved refusjon av billett. For framtidige reiser anbefaler vi at du laster ned AtB Mobillett. Du kan også bestille et nytt t:kort tilsendt i posten.

På grunn av den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i, vil vi ha lengre saksbehandlingstid enn normalt. Vi håper du har forståelse for dette, og takker for tålmodigheten

 • Periodebillett på reisekortet t:kort eller appen AtB Mobillett kan refunderes ved sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb.

  Vi må ha kontonummer og legitimasjon i tillegg til:

  • Sykdom: Kopi av sykemelding.
  • Dødsfall: Skifteattest og legitimasjon til arvtager.
  • Adresseendring: Bekreftelse fra folkeregisteret.
  • Jobb: Bekreftelse på arbeidsforhold.

  Det er kun ved sykdom eller dødsfall vi kan refundere periodebilletten med tilbakevirkende kraft dersom den ikke er blitt brukt. Hvis det er reist med periodebilletten vil vi trekke fra enkeltreiser. Vi kan også refundere verdi på AtB Mobillett og t:kort. 

  Du kan også få refundert billetten dersom du har kjøpt feil reisestrekning eller passasjerkategori.

  Dersom du har kjøpt billett til ditt t:kort i nettbutikk for t:kort må du legge ved kvittering.

  Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for å søke om refusjon. 

 • Dersom en feil hos teleoperatør, i appen AtB Mobillett eller i reisekortet t:kort fører til at du kjøper flere enkeltbilletter enn ønsket, vil vi refundere beløpet. Papirbilletter refunderes ikke.

  Vi må ha kontonummer og legitimasjon i tillegg til:

  • AtB Mobillett: Mobilnummer
  • t:kort: t:kortnummer

  Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for å søke om refusjon. 

For å søke om refusjon må du ta kontakt med AtB kundesenter. Utbetaling av refusjon skjer til kredittkort, AtB Mobillett konto, bankkonto eller t:kort. Vi betaler ikke ut refusjoner kontant over disk.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkår for billetten du kjøper, og hvordan du skal bruke den. 

Enkeltbillett kjøpt om bord eller engangs reisekort 24-timersbillett refunderes dessverre ikke.

Engangs reisekort med ti reiser er ikke lenger i salg fom 01.01.2018. Disse er gyldig i to år fra de er utstedt og slettes automatisk ved utløpsdato. Gjenstående klipp kan derfor kun refunderes dersom kortet fortsatt er gyldig.

Relatert informasjon