Billettrefusjon

a-kontanter

Finn ut hvordan du søker om refusjon og hva slags dokumentasjon du må legge ved en søknad.

Fra lørdag 7. august 2021 kan du ikke lenger bruke ditt t:kort med verdi og autoreise på buss og trikk. Send inn søknad om refusjon av verdi på t:kort

 • Periodebillett på reisekortet t:kort eller appen AtB Mobillett kan refunderes ved sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb/skole/barnehage.

  Vi må ha kontonummer og legitimasjon i tillegg til:

  • Sykdom: Kopi av sykemelding.
  • Dødsfall: Skifteattest og legitimasjon til arvtager.
  • Adresseendring: Bekreftelse fra folkeregisteret.
  • Jobb: Bekreftelse på arbeidsforhold.

  Det er kun ved sykdom eller dødsfall vi kan refundere periodebilletten med tilbakevirkende kraft dersom den ikke er blitt brukt. Hvis det er reist med periodebilletten vil vi trekke fra enkeltreiser. Vi kan også refundere verdi på AtB Mobillett og t:kort. 

  Du kan også få refundert billetten dersom du har kjøpt feil reisestrekning eller passasjerkategori.

  Dersom du har kjøpt billett til ditt t:kort i nettbutikk for t:kort må du legge ved kvittering.

  Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for å søke om refusjon. 

 • Dersom en feil hos teleoperatør, i appen AtB Mobillett eller i reisekortet t:kort fører til at du kjøper flere enkeltbilletter enn ønsket, vil vi refundere beløpet. Papirbilletter refunderes ikke.

  Vi må ha kontonummer og legitimasjon i tillegg til:

  • AtB Mobillett: Mobilnummer
  • t:kort: t:kortnummer

  Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller AtB kundesenter for å søke om refusjon. 

For å søke om refusjon må du ta kontakt med AtB kundesenter. Utbetaling av refusjon skjer til kredittkort, AtB Mobillett konto, bankkonto eller t:kort. Vi betaler ikke ut refusjoner kontant over disk.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkår for billetten du kjøper, og hvordan du skal bruke den. 

Enkeltbillett kjøpt om bord eller engangs reisekort 24-timersbillett refunderes dessverre ikke.

Engangs reisekort med ti reiser er ikke lenger i salg fom 01.01.2018. Disse er gyldig i to år fra de er utstedt og slettes automatisk ved utløpsdato. Gjenstående klipp kan derfor kun refunderes dersom kortet fortsatt er gyldig.

Relatert informasjon