Billettrefusjon

a-kontanter

Finn ut hvordan du går frem for å søke om refusjon, og hva slags dokumentasjon du må legge ved en søknad.

For å søke om refusjon må du ta kontakt med AtB kundesenter. Utbetaling av refusjon skjer til kredittkort, Mobillett konto, bankkonto eller t:kort. Vi betaler ikke ut refusjoner kontant over disk.

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkår for billetten du kjøper, og hvordan du skal bruke den. 

 • Periodebillett på reisekortet t:kort eller appen AtB Mobillett kan refunderes ved sykdom, dødsfall, flytting eller endret reisemønster grunnet jobb. Dokumentasjon i form av sykemelding, skifteattest eller lignende må legges frem. 

  Ved sykdom eller dødsfall kan vi refundere med tilbakevirkende kraft dersom periodebilletten ikke er blitt brukt. Hvis det er reist med periodebilletten vil vi trekke fra enkeltreiser.

  Du kan også få refundert billetten dersom du har kjøpt feil reisestrekning eller passasjerkategori.

  Ta kontakt med AtB kundesenter for å søke om refusjon.

 • Dersom en feil hos teleoperatør, i appen AtB Mobillett eller i reisekortet t:kort fører til at du kjøper flere enkeltbilletter enn ønsket, vil vi refundere beløpet.

  Ta kontakt med AtB kundesenter for å søke om refusjon.

 • Klippekort med 40 reiser er gyldig i to år fra kjøpsdato og 12 reiser for person er gyldig seks måneder. 

  For å få refundert et utløpt klippekort må du ta kontakt med AtB kundesenter senest 104 dager etter at du sist bruke det.

  Om det er over 104 dager siden du brukte det utløpte klippekortet vil det slettes fra t:kort sammen med eventuelle ubrukte klipp. Dette er i henhold til «Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering» og personopplysningsloven punkt 7.4.

Enkeltbillett kjøpt om bord eller engangs reisekort refunderes dessverre ikke.

Relatert informasjon