a-kontanter

Billettrefusjon

Finn ut hvordan du søker om refusjon og hva slags dokumentasjon du må legge ved en søknad.

Søknad om refusjon

Søknaden sender du til oss i kundeservice via vårt kontaktsskjema eller ta turen innom AtB kundesenter i Prinsens gate 39, Trondheim.

Har du penger du ikke får brukt på din Mobillett konto: Skjema for refusjon saldo Mobillett konto

Har du spørsmål om refusjon, kan du også kontakte oss via vår chat eller ringe oss på telefon 02820.

Vi minner om at du selv er ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene for billetten du kjøper, og hvordan du skal bruke den.

Hvilke type billetter refunderer vi?

 • Periodebillett på minimum 7 dager: Du får tilbakebetalt antall dager som gjenstår i perioden.
 • Klippekort: Du får tilbakebetalt antall gjenværende klipp.
 • Verdi (reisepenger): Du får tilbakebetalt resterende verdisaldo fra t:kortet ditt.

Merk følgende:

 • Du ikke skal reise med oss lenger

  • Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt eller endrer reisemønster. Dette må dokumenteres i søknaden.

  Påvist feil hos teleoperatør, i appen AtB, AtB Mobillett eller med reisekortet t:kort

  • Ved påvist feil refunderer vi dersom feilen fører til at du blir belastet flere billetter enn forsøkt kjøpt.

  Kjøp av feil reisestrekning eller passasjerkategori

  • Vi kan refundere feilkjøpt billett ved kjøp av ny korrekt billett. Refusjonen blir beregnet fra du kjøper ny billett.

  Verdi (reisepenger) fra tidligere billettsystem

  • Gjenværende verdi (reisepenger) i t:kort som tidligere ble benyttet på buss kan refunderes til bankkonto.

  Saldo fra Mobillettkonto

  • Gjenværende saldo på Mobillettkonto kan refunderes til bankkonto.

  Merk følgende:

  • Selve refusjonsbeløpet beregnes fra den dagen vi mottar forespørsel om refusjon fra deg. 
  • Ved feilkjøp vil beløpet beregnes fra du kjøper ny korrekt billett.
  • Refundert billett blir ugyldig/kansellert og vil ikke kunne benyttes.
  • Utbetalinger refunderes hovedsakelig direkte tilbake til betalingsmiddelet som ble benyttet ved kjøp. Alternativt kan utbetalingen skje til et kontonummer.
  • Vi utbetaler ikke kontanter.
 • I artikkelen om Når kan du få billetten din refundert? finner du vilkårene for refusjon.

  Har du gyldig refusjonsgrunnlag og ønsker å søke, må du sende følgende informasjon og dokumentasjon via vårt kontaktskjema:

  • Sykdom: Kopi av sykemelding.
  • Dødsfall: Skifteattest og legitimasjon til arvtager.
  • Adresseendring: Bekreftelse fra folkeregisteret.
  • Jobb/skole: Bekreftelse på arbeidsforhold/skole.

  Appen AtB/AtBs nettbutikk for buss 

  • Kundenummer 
  • Navn og mobilnummer. 
  • Kvittering eller OrdreID.

  AtB Mobillett

  • Navn og  mobilnummer
  • Er billetten betalt over mobilregningen, behøver vi kontonummer og kopi av legitimasjon.

  t:kort 

  • Navn, adresse og telefonnummer.
  • t:kortnummer, bankkontonummer og kopi av legitimasjon.
  • For refusjon av kjøp i AtBs nettbutikk for båt må du legge ved kvittering.
 • I artikkelen om Når kan du få billetten din refundert? finner du vilkårene for refusjon.

  Har du gyldig refusjonsgrunnlag og ønsker å søke, må du sende følgende informasjon og dokumentasjon via vårt kontaktskjema:

  Appen AtB 

  • Kundenummer. 
  • Navn og mobilnummer.
  • Kvittering eller OrdreID.

  AtB Mobillett

  • Navn og mobilnummer.
  • Er billetten betalt over mobilregning, behøver vi kontonummer og kopi av legitimasjon.

  Enkeltreiser fra t:kort med "klippekort" for buss og trikk

  • Navn, adresse og telefonnummer.
  • Bankkontonummer og kopi av legitimasjon.
  • Kvittering eller OrdreID.

   

 • Bruk opp det du har på din AtB Mobillett konto før du begynner å kjøpe billetter i den nye appen. Saldo kan ikke overføres til ny app.

  Om du har igjen en saldo du ikke får brukt opp på din AtB Mobillett konto, må du sende informasjon og dokumentasjon til oss. Det kan du gjøre via digitalt skjema:

  Vi vil da refundere restverdien fra AtB Mobillett konto til din bankkonto. Vi refunderer ikke gavekort til bankkonto

 • Dersom du ønsker å avslutte t:kort med klipp eller verdi for båt/ferge, behøver vi følgende informasjon og dokumentasjon:

  *I og med at vi behøver å få det fysiske t:kortet i retur, må du enten komme innom AtB kundesenter i Trondheim eller sende søknaden via post til AtB AS, Prinsens gate 39, 7011 Trondheim.

Relatert informasjon