Senior prosjektleder Hilde Sætertrø stiller opp på bilde for Namdalsavisa med ungdommer fra Namdalsregionen.

Verdifulle innspill fra brukergrupper i Namdalsregionen

I prosjektet Mobilitet i Trøndelag 2028/2029 samler vi inn behov og forventninger til fremtidens mobilitetstilbud.

Publisert / endret: 08.04.2024

Det gjør AtB blant annet gjennom å arrangere idédugnader. Og 11. mars gikk turen til til Namdalshagen i Namsos. Der fikk brukere og representanter fra kommunene Grong, Høylandet, Røyrvik, Namsos og Overhalla diskutere fremtidens mobilitetstilbud i Namdalsregionen.

Målet var å samle innspill og behov fra regionens innbyggere, for å skape et tilbud som svarer på fremtidige utfordringer og muligheter.

Se referat og filer fra møtet

Se tidligere markedssdialoger

Dokumentnavn
Referat (PDF, 98KB) (PDF)
Presentasjon (PDF, 9MB) (PDF)
Invitasjon (PDF, 135KB) (PDF)

Foto på toppen: Espen Fossland/Namdalsavisa

Flere behov avdekket

Innsikt fra idédugnaden avdekket flere nøkkelbehov og ønsker for regionens mobilitetstilbud:

Illustrasjon kjøremønster
  • Ungdommers behov: Et sentralt tema var bedre kollektivtilbud på lørdager, slik at ungdom har mulighet til å delta i aktiviteter og sosiale sammenkomster uten å være avhengige av å bli hentet. Ungdommene ønsker også å bruke moderne betalingsløsninger som PocketID og etterlyser gratis bussreiser for hybelboere.

  • Familier og pendlere: Forbedringer for jobbpendlere ble etterspurt, med fokus på pålitelighet og tilpasning til arbeidstider. Det ble foreslått fleksibel transport som et alternativ til rutebuss i visse områder, samt forbedret tilbud til eldre, med mål om å sikre deres mobilitet og selvstendighet.

  • Innovative løsninger: Forslagene inkluderte alt fra samkjøringsapper til bedre integrasjon av forskjellige transportformer. Dette inkluderer fleksibel bestillingstransport og parkeringsplasser ved knutepunkter, som kan gjøre det lettere å kombinere forskjellige transportmidler for en sømløs reise.

Utvide nåværende løsninger og utvikle nye

For å møte disse behovene, vektla deltakerne viktigheten av å integrere nye teknologier og tilnærminger i planleggingen av mobilitetstilbudet. Dette omfatter både utvidelse av eksisterende tilbud og utforsking av nye løsninger som kan gjøre det enklere og mer attraktivt å velge kollektivtransport.

Takk for alle innspill!

Presentasjonen fra møtet

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.