Tilgjengelighet

Informasjon om tilrettelegging på våre transportmidler i Sør-Trøndelag vedrørende universell utforming. 

Vi jobber for å ivareta kravet om universell utforming for kollektivtilbudet i Trøndelag. De fleste bussene, trikkene og båtene er tilgjengelige for alle. 

 • Buss, Stor-Trondheim

  De fleste av bussene er laventré, det vil si at du enkelt kan trille rett om bord. Busser med laventré har ramper. De få bussene som ikke er laventré, har heis for enkel tilgang. 

  Det er egne plasser til rullestol i bussene.

  Det er normalt plass til rullestoler med maksimumsmål L120xB70xH109, og maksimumvekt 300 kg.

  Sjåføren er behjelpelig med av- og påstigning om ønskelig.

  Buss, regioner

  De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser til rullestol i bussen.

  Hurtigbåt

  Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

  Det er egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

  Toalettene er universelt utformet.

  Ferje

  Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

  Det er heis eller plattformheis i alle ferjer og egne rullestolplasser med festeanordning i fellesområder.

  Toalettene er universelt utformet.

  Trikk

  Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene. 

 • Du kan ha med barnevogn gratis på buss, trikk og båt dersom det er plass om bord. Det er sjåføren eller mannskapet som avgjør om det er plass, ut fra sikkerhetshensyn. 

  Buss, Stor-Trondheim

  De fleste av bussene er laventré, det vil si at du enkelt kan trille rett om bord. 

  Det er egne plasser til  barnevogn i bussen. Barnevogn må alltid festes med festereimer eller holdes av en voksen for å stå trygt under transport. 

  Buss, regioner

  I de fleste regionbusser skal barnevognen plasseres i bagasjerom under reisen.

  Alle regionbusser har barneseter for barn yngre enn tre år. Se hvilke barneseter som finnes på din ruteMerk at "universelle" barneseter  er best egnet for barn over seks måneder. Vi anbefaler derfor å ta med eget barnesete til spedbarn. 

  Hurtigbåt

  Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. 

  Rute 800, Trondheim - Brekstad - Kristiansund, har barnerom med stellefasiliteter om bord på sine fartøy.

  Ferje

  Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. 

  Det er heis eller plattformheis i alle ferjer.

  Trikk

  Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene. Barnevogn må løftes inn og ut av vognen.

 • Det er montert tekst-til-tale-løsninger for opplesning av de neste avgangene på flere bussholdeplasser i Trondheim.

  På alle busser, med unntak av skoleruter og lokalruter i region, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm. På hurtigbåt vises båten i et kart og neste anløp annonseres over høyttaler.

  Busser, trikker og båter er utformet med gode kontraster av hensyn til personer med nedsatt synsevne. 

   

Ønsker du å vite mer om tilgjengelighet på reisen din? Ta kontakt med AtB kundesenter eller våre operatører.  

Relatert informasjon