Tilgjengelighet

Informasjon om universell utforming og tilrettelegging.

Vi jobber for å ivareta kravet om universell utforming for kollektivtilbudet i Trøndelag. De fleste bussene og båtene er tilgjengelige for alle.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre nettsidene -og appen vår for til enhver tid tilfredsstille kravene til universell utforming.

 • Buss, Trondheimsområdet

  Alle busser er laventre – lavgulv, alle har rampe, de fleste er manuelle noen få er elektriske.  Sjåføren skal bistå rullestolbruker ved behov. Det er egne plasser med sikring/festeanordning til rullestol i bussene plassert fremme i bussen, i nærheten av sjåfør. Rullestoler skal alltid sikres.

  Alle busser har varselknapper ved flere dører. På de fremste dørene er det fire varselknapper med forskjellige funksjoner. Ved berøring av de to nederste knappene ved av- eller påstigning tilkaller du sjåførens oppmerksomhet for ekstra tid eller bistand. Inne i bussen er det også egne stoppknapper som vil gi sjåføren samme beskjed. Når disse knappene er trykket på vil dørene ikke gå igjen automatisk, og sjåføren må lukke de manuelt. 

  Ved behov vil sjåførene alltid kunne forlate sjåførplassen for å hjelpe de som eventuelt har behov for det. Dette gjelder også på metrobussene, hvor førerne sitter noe mer skjermet.

  Det er normalt plass til rullestoler med følgende maksimumsmål:

  • Lengde 120 cm
  • Bredde 70 cm
  • Høyde 109 cm
  • Vekt 300 kg

  Buss, region

  De fleste regionbusser har rullestolheis. Busser uten heis har rampe. Det er egne plasser med festeanordning til rullestol i bussen. Rullestoler skal alltid sikres.

  Hurtigbåt

  Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.

  Fra 2024 vil alle hurtigbåtene ha universelt utformede landganger/heisanordning som gjør at alle kan komme av- og på hurtigbåten uten assistanse.

  Det er egne merkede rullestolplasser med festeanordning i passasjersalongene.

  Toalettene er universelt utformet.

  Ferge

  Alle ferger har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. Ved høyt eller lavt vann kan det ved enkelte kaier være behov for assistanse.  

  Fra 2026 vil alle ferger ha universelt utformede landganger/heisanordning som gjør at alle kan komme av- og på hurtigbåten uten assistanse.

  Det er heis eller plattformheis i alle ferger og egne merkede rullestolplasser med festeanordning i fellesområder på alle fergesamband med unntak følgende samband: 

  • Rute 963 Eidshaug - Gjerdinga
  • Rute 966 Borgan - Ramstadlandet
  • Rute 985 Ølhammeren - Seierstad

  Med unntak av fergesambanene nevt over har alle toalett som er universelt utformet.

  På Ølhammeren, Seierstad og Ramstadlandet er det handikaptoalett i tilknytning til venterom på land.

  Trikk

  Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene. 

 • Du kan ha med barnevogn gratis på buss, trikk og båt dersom det er plass om bord. Det er sjåføren eller mannskapet som avgjør om det er plass, ut fra sikkerhetshensyn. 

  Buss, Trondheimsområdet

  De fleste av bussene er laventré, det vil si at du enkelt kan trille rett om bord. 

  Det er egne plasser til barnevogn i bussen. Barnevogn må alltid festes med festereimer eller holdes av en voksen for å stå trygt under transport. 

  Buss, region

  I de fleste regionbusser skal barnevognen plasseres i bagasjerom under reisen.

  Alle regionbusser har barneseter for barn yngre enn tre år. Dette er "universelle" barneseter og er best egnet for barn over seks måneder. Vi anbefaler derfor å ta med eget barnesete til spedbarn. 

  Hurtigbåt

  Det er landgang for av- og påstigning på alle hurtigbåter. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig.

  Rute 800 Trondheim - Brekstad - Kristiansund har barnerom med stellefasiliteter om bord på sine fartøy.

  Ferge

  Alle ferjer har lem eller landgang for av- og påstigning. Mannskapet hjelper deg med av- og påstigning om ønskelig. 

  Det er heis eller plattformheis på alle fergesamband med unntak av følgende samband: 

  • Rute 960 Gutvik - Leka
  • Rute 963 Eidshaug - Gjerdinga
  • Rute 966 Borgan - Ramstadlandet
  • Rute 985 Ølhammeren - Seierstad

  Trikk

  Gråkallenbanens vogner er ikke universelt utformet og det er dessverre ikke heis eller rampe i vognene. Barnevogn må løftes inn og ut av vognen.

 • Alle busser, trikker og båter er utformet med gode kontraster.

  Stasjoner og holdeplasser

  På flere holdeplasser i Trondheimsområdet og større knutepunkt i regionene får du informasjon på skjerm og fra bussens utvendige høyttalere. 

  Alle metrostasjoner i Trondheimsområdet er utstyrt med ledelinje.

  Buss, Trondheimsområdet

  På alle busser, med unntak av lokal- og skolelinjer, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm. 

  Enkelte seter har egne stoppknapper som gir sjåføren beskjed om du har behov for ekstra tid. Da vil dørene ikke gå igjen automatisk, men må lukkes manuelt. Det samme skjer om du trykker på de en av de to nederste knappene på fremdørene ved av-eller påstigning.

  Buss, region

  På alle busser, med unntak av lokal- og skolelinjer, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm.

  Hurtigbåt

  På hurtigbåt vises båten i et kart, og neste anløp annonseres over høyttaler.

Ønsker du å vite mer om tilgjengelighet på reisen din? Ta kontakt med AtB kundesenter eller våre operatører.

På nettsidene til Tilsynet for universell utforming finner du våre tilgjengelighetserklæringer.

AtBs tilgjengelighetserklæring for universell utforming på atb.no, finner du her.

AtBs tilgjengelighseterklæring for universell utforming for AtB-appen for iOs, finner du her.

AtBs tilgjengelighseterklæring for universell utforming for AtB-appen for Android, finner du her.

AtBs tilgjengelighetserklæring for universell utforming for AtBs nettbutikk, finner du her.

Relatert informasjon