Folkemengde går av og på båt ved Hitra hurtigbåtterminal

Hitra og Frøya: Dette mener brukerne om fremtidens transport

Deltagerne fra Hitra og Frøya viste stort engasjement, noe som gir AtB verdifulle innspill for å utvikle et fremtidsrettet mobilitetstilbud.

3. juni samlet AtB brukere og representanter fra Hitra og Frøya til en ídedugnad. Målet var å diskutere fremtidens mobilitetstilbud i arbeidet med nye busskontrakter fra 2028 0g 2029. Deltagerne la frem flere viktige punkter og forslag til forbedringer.

Se referat og filer fra møtet

Se tidligere markedssdialoger

Dokumentnavn
Referat (PDF, 91KB) (PDF)
Invitasjon (PDF, 125KB) (PDF)
person går av bussen ved Sistranda skole

Hovedutfordringer og behov

En hovedutfordring som ble fremhevet, var mangelen på tilpasning av kollektivtransporten til arbeidstider, særlig for turnusarbeidere i områder som Sørværan og Sistranda. Eldre innbyggere opplever vanskeligheter med å bruke apper for bestilling av transport, og det ble etterspurt mer pålitelig informasjon og enklere løsninger, som bruk av lokalaviser eller direkte post.

Ungdommer i regionen møter også utfordringer med lange dager og begrenset tilgjengelighet til aktiviteter på kveldstid. Bedre utnyttelse av bestillingstransport og tilknytningstilbud i forbindelse med Åpen Ungdomsbase ble foreslått som mulige løsninger. Deltagere understreket behovet for et mer omfattende og tilgjengelig tilbud, inkludert pasientreiser og muligheten for å innføre «fleksitaxi» som kan dekke et transportbehov til alle tider.

Langsiktige mål og konkrete tiltak

Idédugnaden la også vekt på langsiktige mål for mobilitetstilbudet, som å sikre et bærekraftig og fleksibelt tilbud med nullutslippsløsninger, og å møte behovene til både unge og eldre for å hindre utenforskap. Det ble fremhevet at et styrket transporttilbud kan gjøre regionen mer attraktiv for familier som ønsker å bosette seg der.

Blant de konkrete tiltakene som ble foreslått, var forbedring av korrespondansen mellom buss, tog og båt, bedre utnyttelse av skoleskyss ved å inkludere returer og tilby transport til arbeidsplasser, samt utforsking av innovative løsninger som selvkjørende busser og bildelingsløsninger.

Skilt på hurtigbåtterminalen som sier "på gjensyn"

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.