Brukere og representanter fra Orkdalsregionen er samlet på gruppebord for å diskutere fremtidens mobilitetstilbud.

Stort engasjement da brukere fra Orkdalsregionen ga innspill

Brukere og representanter fra kommunene Heim, Orkland, Rindal og Skaun bidro til en produktiv samling i Orkanger. Der spurte vi: Hvordan skal fremtidens mobilitetstilbud bli?

Publisert / endret: 18.03.2024

Det ble stort engasjement og fruktbare diskusjoner. De fremmøtte deltagerne bidro med mange fine innspill til fremtidens transportløsninger i deres region.

Dette inkluderte både nåværende utfordringer og nye, spennende muligheter, fra bedre kollektivtilbud til integrering av ny teknologi.

Se referat og filer fra møtet
Brukere og representanter fra Orkdalsregionen er samlet på gruppebord for å diskutere fremtidens mobilitetstilbud.

Fokus på tverrkommunalt samarbeid

Hovedtemaene spente fra infrastrukturtilpasning og tilgjengelighet til miljømål og teknologiske fremskritt. Diskusjonen omfattet et bredt spekter av behov og idéer, som garantert samkjøring, utvidelse av bestillingstransport, og implementering av mikromobilitet.

Gjennom workshoppen ble det understrekt at bærekraftig mobilitet ikke bare handler om miljø, men også inkludering. 

Med forslag som fokuserer på økt bruk av kollektivtransport blant ungdom og tilpasning av tjenester for eldre, er målet å skape et mobilitetstilbud som er tilgjengelig for alle i samfunnet.

Teknologi og tilgjengelighet

For å redusere avhengigheten av privatbil og forbedre den samlede reiseopplevelsen, ble det foreslått å bruke kunstig intelligens for bedre ankomstestimater og å tilby en billettløs reise gjennom automatisk registrering.

Takk for alle innspill, Heim, Orkland, Rindal og Skaun!

Brukere og representanter fra Orkdalsregionen er samlet på gruppebord for å diskutere fremtidens mobilitetstilbud.

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.