Fosen fjordhotell fasade utvendig

Unge og eldre i Fosen engasjerte seg

14. februar inviterte AtB brukere i Fosenregionen til å gi innspill om fremtidens mobilitetstilbud. Målet? Et enda mer tilgjengelig og og bærekraftig kollektivtilbud.

Publisert / endret: 10.04.2024

De ulike fremmøtte brukergruppene fra fra Osen, Åfjord, Ørland, og Indre Fosen tegnet et bredt spekter av behov.

Idédugnaden ble avholdt på Fosen fjordhotell, og det var stort engasjement for å utvikle et mobilitetstilbud som er tilpasset fremtidens behov.

Se referat og filer fra møtet
Danielle presenterer for Fosenregionen

Tilgjengelighet og bærekraft

Fra ungdommer til pensjonister, fra jobbpendlere til helgeturister – behovet for bedre kollektivløsninger var entydig.

Ønsker om utvidede bussruter på kveldstid, bedre helgetilbud, og rimeligere priser ble fremsatt som nøkkeltiltak for å forbedre livskvaliteten og tilgjengeligheten i regionen.

Åpne for innovative løsninger

Det ble foreslått en rekke innovative tiltak for å møte fremtidens mobilitetsbehov. Dette inkluderte alt fra autonome busser, bildelingsordninger, til bruk av sjøveien for mer effektiv transport.

Spesielt vektla man behovet for stabile og prisgunstige hurtigbåtforbindelser, samt tilrettelegging for små elektriske kjøretøy og sykkeltransport.

hurtigbåt utenfor Vanvikan

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.