Dette er AtB

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap og tilbyr et framtidsrettet og bærekraftig mobilitetstilbud for hele fylket. Med det følger et stort ansvar.

Vi skal gi mennesker muligheter til å skape sine liv og sin historie.

For seg, for sine og for samfunnet, uavhengig av alder, helse, økonomi og bosted. For kunden er det det som ligger i enden av reisen som er målet. Det er her, på arbeidsplassen, skolen, teateret eller i skiløypa at mulighetene og historiene skapes. AtB skal tilby bærekraftige mobilitetsløsninger som gjør dette mulig. 

Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil – alltid for noen, oftere for mange 

AtBs viktigste oppgave er å legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Det betyr å hver dag sikre god drift og tilpasning av det etablerte kollektivtilbudet i Trøndelag, med buss, trikk, hurtigbåt, ferge og skoleskyss. 

Til syvende og sist handler det om å gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende kollektivtilbud som både bidrar til bedre miljø og bedre by- og distriktsutvikling i takt med endringene i samfunnet. Sammen skal vi bidra til å oppnå fylkeskommunens mål om mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, vi skal binde Trøndelag sammen og stimulere til regional bo- og næringsutvikling. 

AtB er et aksjeselskap som i sin helhet eies av Trøndelag fylkeskommune. 

 • Våre operatører kjører på vegne av AtB, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B. Les mer om våre operatører

 • Styret i AtB består av seks eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø, i tillegg til to ansatterepresentanter. 

  Styret
  StyrelederNils Kvernmo
  NestlederOdd Harald Aksland
  StyremedlemAstrid Svarva
  StyremedlemAre Brekk
  StyremedlemKirsti B. Arntsen
  StyremedlemKristian Tangen
  StyremedlemLasse Bardal
  Styremedlem AnsattStig Harry Jørgensen
  Styremedlem AnsattLine Holmesland
  VaramedlemKarl Inge Nygård
  VaramedlemKristin Eriksen
  Varamedlem AnsattGlenn Walker
  Varamedlem AnsattHilde Kristin Lium
 • Flere kollektivreisende betyr færre biler og bedre miljø for alle.

  Vår visjon: Et bærekraftig og tilgjengelig Trøndelag

  Våre verdier

  Verdiene våre gir oss retning, er en del av vår kultur og måten vi jobber på.

  Ansvarlig: AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

  Involverende: AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

  Framtidsrettet: AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger.

  AtB er et aksjeselskap som i sin helhet eies av Trøndelag fylkeskommune.

 • Vi er underlagt offentlighetsloven, som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne. Alle kan be AtB om å få se offentlige postjournaler, også privatpersoner.

  Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en e-post merket "Innsyn" til atb@atb.no med følgende informasjon:

  • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
  • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn.
 • Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   

  AtB anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. AtB stiller derfor etiske krav som en del av kontrakten med våre leverandører, herunder transportoperatører. Formålet med etiske krav til leverandører er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til AtB har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene. De etiske kravene vi stiller til våre leverandører er en del av arbeidet for å overholde kravene i Åpenhetsloven om å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

  Se AtBs etiske krav til leverandører

  AtBs leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde AtBs etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av AtBs etiske krav. 

  Aktsomhetsvurderinger 

  Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal legges frem i en årlig rapport. AtB jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder, blant annet gjennom anskaffelser og kontraktsoppfølging.

  I tråd med åpenhetsloven skal AtB redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år.

  Se rapport: Redegjørelse for AtBs aktsomhetsvurderinger, juni 2023 (PDF, 17MB).

Relatert informasjon