Om oss

AtB er et mobilitetsselskap som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag. 

AtB planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet kollektivtilbud for hele fylket.

Som mobilitetsselskap skal vi legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Målet er at de reisende enkelt skal komme seg fra A til B uten å bruke egen bil. 

Selskapet er registrert som aksjeselskap, hvor 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune. Fra 1. januar 2018 har vi ansvar for organisering av kollektivtrafikken i hele Trøndelag fylke.  

Vi har følgende oppgaver:

 • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferge.
 • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss.
 • Markedsføre og informere om tilbudet.
 • Utvikle, drifte og vedlikeholde billett- og informasjonstjenester.
 • Gi kundeservice, support og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter.  
 • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige anskaffelse innen buss, båt og ferge.
 • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i fylket.

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.
Vi jobber sammen med kunder, samarbeidspartnere, eier og operatører for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. 

All transport utføres av ulike operatører som kjører på kontrakt for AtB. Vi eier ingen transportmidler selv. 

 • Vi er underlagt offentlighetsloven, som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne. Alle kan be AtB om å få se offentlige postjournaler, også privatpersoner.

  Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en e-post merket "Innsyn" til atb@atb.no med følgende informasjon:

  • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
  • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn.
 • Våre operatører kjører på vegne av AtB, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B. Les mer om våre operatører

 • AtB er 83 ansatte og 79,55 årsverk per 01.02.18. Vi jobber med økonomi, HR, IKT, administrasjon, anskaffelser, kvalitet, beredskap, markedsanalyse, statistikk, teknologi, miljø, materiell, rutetilbud, skoleskyss, areal, infrastruktur, trafikk, systemer, kundeservice og markedskommunikasjon. 

  17 av våre ansatte jobber i AtB kundesenter i hel- og deltidsstillinger. AtB kundesenter har åpent 365 dager i året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Kongens gate 34 i Trondheim.

 • AtB er organisert med fire ulike avdelinger:

  • Økonomi og administrasjon.
  • Rutetilbud og infrastruktur.
  • Kommunikasjon og drift.
  • Strategi og utvikling.

  Direktørene har ansvar for disse avdelingene. Se direktørgruppen i AtB

 • Styret i AtB består av sju eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

  Styremedlemmer

  Per Axel KochStyreleder
  Tore KåssStyremedlem
  Målfrid Vik SønstabøStyremedlem
  Kristin Olstad ScheaStyremedlem
  Odd Steinar Åfar VisethStyremedlem
  Kristian TangenStyremedlem
  Ingunn KjelstadStyremedlem
  Julia OppegårdAtB - ansattes representant                                  
  Endre AngelvikVaramedlem
  Eli Ystad Varamedlem