nok

Driftsmeldinger

Billetteringssystem, rutetraseer, holdeplasser, veiarbeid o.l.

Trafikkmeldinger ferge/båt

Trafikkvarsling er et tilbud til deg som reiser mye med ferge og båt. Med FosenNamsos Sjø (FNS) appen får du informasjon ved trafikkendringer eller andre situasjoner som omhandler FNS fartøy og ruter. Du kan melde deg av og på samband, se rutetider, samt en funksjon for stillemodus om natten. Last ned appen i App Store eller Google Play.

Informasjon vedrørende ruter med Fosenlinjen AS og Norled.

Traséendring for rute 60

60

For reisende i Kong Inges gate og Jonsvannsveien vil traséendring på rute 60 medføre at man mulig må benytte andre holdeplasser for å nå denne ruten. Følgende holdplasser betjenes ikke lenger av rute 60:

- Prestegårdsjordet

- Berg Prestegård

- Harald Bothners 

- Harald Gilles veg

- Magnus Blindes veg 

- Kvilhaugen

- Otto Nielsens veg

 

Alternative holdeplasser for de som ikke lenger betjenes er:

Berg Stundentby betjener rute 5, 60 og 66

Østre Berg betjener rute 5, 36, 60 og 66

Prestegårdsjordet betjener rute 5 og 22

Jonsvannsveien betjener rute 63

Ankers gate betjener rute 63

Strinda vgs. betjener rute 22

Oppdatert 21.08 09:49
Vis mer

Ny holdeplass Orkdal Sjukehus *Utsatt oppstart*

Rute 310410421320460470

Arbeidet med å ferdigstille holdeplassen er ikke ferdig og rute 310, 410, 421 og 460 må derfor vente med å ta i bruk den nye holdeplassen. Disse vil inntil videre kun stoppe i Orkdalsvegen. Rute 320 og 470 betjener den nye holdeplassen uberørt av arbeidet.

Fra 21. august vil rute 310, 410, 421 og 460 retning Orkanger benytte den nye holdeplassen ved Orkdal Sjukehus.

Rute 320 og 470 benytter også denne holdeplassen.

Den gamle holdeplassen Orkdal Sjukehus retning Orkanger ute i Orkdalsveien, er fra samme dato nedlagt.

orkdal

 

Oppdatert 20.08 19:09
Vis mer

Rute 6 endret avgang mandag 21.8.

6

Rute 6 assistansetur med avgang 07:15 fra Flatåstoppen flyttes til kl. 07:25. Avgang 07:15 avsluttes da ved Flatåsen senter mens avgang 07:25 fortsetter til Munkegata M5. Endringen er gjeldende fra mandag 21. august.

Oppdatert 17.08 13:36
Vis mer

Holdeplassen Travbanen åpnes tirsdag 22.08

73637386698107138310330

Arbeidet ferdigstilles tidligere enn forventet og holdeplassen tas i bruk igjen tirsdag 22.08. dette gjelder begge retninger.

 

Holdeplassene Travbanen skal oppgraderes og blir stengt i perioden 1.8.17 til 3.9.17 i begge retninger. Alternativ holdeplass blir Gildheim som vist på kart.

Vi beklager de ulemper dette får for våre reisende.

Travbanen

Oppdatert 22.08 07:19
Vis mer

Gløshaugen syd flyttes 21.8.

522

Grunnet vegarbeid i Høgskoleringen flyttes holdeplassen Gløshaugen syd midlertidig til krysset ved Sem Sælands vei, som vist på kart. Det er kun holdeplassen til sentrum som flyttes, holdeplassen ut av sentrum berøres ikke. Endringen er gjeldende fra mandag 21. august.

 

I sammenheng med arbeidene er også holdeplassen Gløshaugen nord permanent stengt.

Oppdatert 18.08 12:40
Vis mer

FV 704 Sandmoen - Klæbu åpner for trafikk

47154

FV 704 mellom Sandmoen og Klæbu åpner for trafikk, rute 47 og 154 vil kjøre som normalt fra 14/8-17  

Oppdatert 11.08 15:37
Vis mer

Ladehammerveien åpner for buss

3

Fra og med 14/8-17 kjører rute 3 ordinær trasè til og fra Lade.

Oppdatert 11.08 15:31
Vis mer

Høgskoleringen åpen for buss fra 14/8-17

522155

Rute 5, 22 og 155 vil fra og med 14/8-17 kjøre ordinær trasè vi Høgskoleringen, men på grunn av anleggsarbeid er holdeplassene Gløshaugen nord stengt. Alternative holdeplasser er Gløshaugen syd og Høgskoleringen

Gløs

Oppdatert 11.08 14:34
Vis mer

Ekstra kapasitet Lerkendal

3468364666

I forbindelse med hjemmekamper på Lerkendal er det satt opp ekstra kapasitet foran og etter kamp. 

En time før kamp går det shuttlebuss fra Kongens gate og Munkegata. Denne er merket Lerkendal stadion.

Etter kamp er følgende linjer forsterket:

Rute 3 fra Lerkendal S. gate til Lade
Rute 4 fra Prof. Brochs gate til Heimdal
Rute 6 fra Prof. Brochs gate  til Flatåsen
Rute 6 fra Tempe Kirke til Værestrøa
Rute 8 fra Prof. Brochs gate til Risvollan
Rute 8 fra Lerkendal S. til Stavset
Rute 36 fra Lerkendal S.
Rute 46 fra Prof. Brochs gate til Sandmoen
Rute 66 fra Prof. Brochs gate

Ekstraavgangene vil avpasses til kampslutt og kommer i tillegg til ordinære avganger.

Oppdatert 21.04 12:48
Vis mer

Holdeplassen Ler (nordgående) midlertidig flyttet 3/8 - 24/8

340480

På grunn av annleggsarbeid flyttes holdeplassen Ler (nordgående) midlertidig til før kryss E6 - Fremoveien (se kart)

Ler

Oppdatert 02.08 13:13
Vis mer

Gløshaugen nord stenges permanent

522

Holdeplassen Gløshaugen Nord er stengt. Dette i sammenheng med oppgradering av holdeplassen Gløshaugen Syd for Metrobuss og justert plassering av denne. Endringen er permanent.

Alternative holdeplasser er Høgskoleringen og Gløshaugen Syd.

Oppdatert 17.08 14:16
Vis mer

Holdeplassen Buran til sentrum stengt

679182237386698138

Holdeplassen Buran, til sentrum, stenges grunnet forsøksprosjekt Innherredsveien hvor det innsnevres til to kjørefelt og gjennomkjøring kun tillates for kollektivtrafikk. Alternative holdeplasser blir Strandveien og Rosendal, samt Biskop Sigurds gate.

Oppdatert 14.07 08:56
Vis mer

Idrettsveien flyttet midlertidig

11

Holdeplassen Idrettsveien, fra sentrum, flyttes ca. 70m nordover. Johan Tillers vei er stengt ved krysset til Industriveien og rute 11 må derfor kjøre alternativ rute via Idrettsveien. Arbeidet antas å være ferdig 1. desember hvorpå buss vil gjenoppta normal trase igjen. 

Oppdatert 12.07 14:05
Vis mer

Miljøgate i Innherredsveien fra 26. juni

Rute 46791518223738669398138

Fra den 26.juni stenges Innherredsveien for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder og i forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen.


Som en del av prosjektet er holdeplassen Buran i retning sentrum lagt ned, fra og med 13.7.17. Arbeid med øvrige holdeplasser er nå ferdig utført og det vil ikke bli ytterligere driftsstans på holdeplasser i området.

Oppdatert 14.07 09:12
Vis mer

Ny trasè rute 11 fra 26/6-17

11

Rute 11 får ny trasé på Heimdal, fra 26/6-17 kjører bussen Heggstadmyra – Heggstadmoen – Terminalen – Industriveien – Idrettsveien – Vestre Rosten videre ordinær trasé. Dette medfører at holdeplassene; Breidablikk skoleDistr. lege Øverlids vei – Kvenildveien og Sandbakken ikke lengre blir betjent.

Endringen kommer som følge av utbygging av E6 som forventes ferdigstilt våren 2019. Traséendringen vil dermed ha varighet frem nytt rutetilbud som kommer med anbud 2019.

https://www.atb.no/heimdal-kattem-lundasen-lund-ringval-og-klett/category1884.html

 

Til info: Det pågår veiarbeid i krysset Industrivegen / Johan Tillers veg. Bussen må kjøre via Idrettsveien frem til ca. 1. desember. Etter dette vil den benytte Johan Tillers veg.

 

Se vedlagte kart for alternative holdeplasser.

 

Oppdatert 03.07 11:20
Vis mer

Stengt vei og forsinkelser ved Sjøla

47503

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

hverdager 11 - 12 og 18 - 19, lørdager 11-15.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

 

Oppdatert 21.04 12:30
Vis mer

Endring på rute 490

490

På grunn av begrenset mulighet til å snu bussen ved Sjøåsen vil rute 490 snu ved Fossli VD fra 2.11.16 påstigende passasjer på strekningen Sjøåsen – Fossli VD henvises til Trønderekspressen for korrespondanse ved Fossli Vd.

 

Dette gjelder avgangene:             15.10 mandag og onsdag fra Sjøåsen til Osen

                                                        07.45 mandag, onsdag og fredag fra Osen til Sjøåsen

 

Ingen forandring på avgang fredager kl. 16.10 fra Sjøåsen og avganger på søndag

Oppdatert 02.11 09:58
Vis mer

Holdeplassen Johan Tillers vei E6 stenges midlertidig

384713831032034041046047048041019919

Grunnet arbeidene med ny E6 på strekningen Melhus – Trondheim, blir holdeplassen Johan Tillers vei E6 stengt fra og med 18. mai og frem til høsten 2018. Dette er nødvendig særlig ut fra sikkerhetsmessige årsaker, men også praktiske utfordringer tilsier at holdeplassen blir stengt.

Alternative holdeplasser:
•    Tonstadkrysset E6 (omstigning til rute 46)
•    City Syd E6
•    Sandmoen E6

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

 

Johan Tillers vei E6

 

 

Oppdatert 09.06 12:21
Vis mer

Mobillett ustabilt

Mobillettappen kan oppleves ustabil for enkelte kunder for øyeblikket. Problemet forventes løst raskt, inntil videre anbefaler vi kunder som opplever problemer å bruke sms-billett som alternativ. 

Beklager de problemer dette medfører for våre kunder.

Oppdatert 22.08 08:00
Vis mer

Været nå i Trondheim

Onsdag 23.august
0 mm nedbør Flau vind, 0.9 m/s, fra Sør-sørvest

Torsdag 24.august

00 - 06 0 mm
06 - 12 0 mm
12 - 18 13° 0 mm
18 - 00 14° 0 mm