nok

Driftsmeldinger

Billetteringssystem, rutetraseer, holdeplasser, veiarbeid o.l.

Trafikkmeldinger ferge/båt

Trafikkvarsling er et tilbud til deg som reiser mye med ferge og båt. Med FosenNamsos Sjø (FNS) appen får du informasjon ved trafikkendringer eller andre situasjoner som omhandler FNS fartøy og ruter. Du kan melde deg av og på samband, se rutetider, samt en funksjon for stillemodus om natten. Last ned appen i App Store eller Google Play.

Informasjon vedrørende ruter med Fosenlinjen AS og Norled.

Søndre Risvolltun midlertidig stengt

88894

Holdeplassen Søndre Risvolltun skal oppgraderes og blir stengt i perioden 09.10 tom. 03.11.

 

Alternativ holdeplass blir Asbjørn Øverås veg, som vist på kart.

Oppdatert 05.10 13:29
Vis mer

Høgskoleringen stengt i forbindelse med UKA!

52263

Høgskoleringen stenges på forskjellige datoer i forbindelse med konserter i Dødens dal.

 • Rute 5 og 22 kjører alternativ trasé via Lerkendal fra kl. 16:00 og ut kvelden. Holdeplassene Studentersamfundet 2, Høgskoleringen, Gløshaugen Syd og Prestegårdsjordet vil da ikke bli betjent av rute 5 og 22.
 • Rute 63 kjører normal trasé frem til konsertslutt kl. 23, deretter kjører også denne va Lerkendal.

 

Vegen stenges på følgende datoer:

Tirsdag 10.10

Torsdag 12.10

Torsdag 19.10

Mandag 23.10

Onsdag 25.10

Oppdatert 10.10 12:16
Vis mer

Stengt Forve- og Skjøtskift bru. Endringer i busstilbud Trondheim - Meldal

3104104214605115101510351045108

På grunn av stenging av Forve- og Skjøtskift bru vil det bli endringer i rutetilbudet Trondheim - Orkanger - Løkken - Meldal. Nye tabeller finner du på https://www.atb.no/rutetider/#route/64946. Skjøtskift bru er stengt fra 20 september, mens Forve bru stenges 2. oktober.

Oppsummerte endringer: 

Rute 310:

 • Avgang 05:55 fra Trondheim S får endret avgangstidspunkt til 05:45, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 410:

 • Avgang 06:20 fra Buvika får endret avgangstidspunkt til 06:05, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 421:

 • Avgang 05:40 fra Mølnbukt får endret avgangstidspunkt til 05:30, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 460 og 5108 på Orkanger Skysstasjon

Rute 460:

 • Grunnet stengt Skjøtskift bru kjører alle avganger kjører om Storås, matebuss mellom Jordhus og Meldal Rutebilstasjon (rute 4646)
 • Grunnet stengt Forve Bru kjører alle avganger via Bårdshaugbrua og Vollen. Alle avganger betjener Orkdal Sjukehus.
 • Avgang 06:40 fra Orkanger Skysstasjon kjører om Meldal VGS
 • Avgang 08:15 fra Orkanger Skysstasjon får endret avgangstid til 08:10, dette for å opprettholde korrespondanse med matebuss rute 4646 på Meldal Rutebilstasjon

Endringer fra 02.10:

 • Avgang 06:30 fra Berkåk kjører ned Orkdalsvegen etter Bårdshaugbrua for å betjene Orkdal vgs.
 • Avgang 15:40 fra Orkanger skysstasjon: Passasjerer fra Orkdal vgs må ta rute 460 fra Follo kl. 15:27. Denne vil returnere til Orkdal skysstasjon og ha avgang kl. 15:40 mot Berkåk i alternativ trasé.

Rute 511:

 • Avgang 05:55 får endret avgangstid til 05:45, dette for å opprettholde korrespondanse med rute 310 fra Børskrysset

Rute 4646:

 • Matebuss mellom Jordhus og Meldal Rutebilstasjon, korrespondanse med 460. Ny tabell rute 460.

Rute 5101:

Endringer fra 02.10:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase. Det er beregnet 15 minutter ekstra kjøretid til skolen og 9 minutter fra skolen
 • Avgang 07:00 endres til å starte opp 10 minutter tidligere, 06.50

Rute 5103:

Endringer fra 02.10:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase. Det er beregnet 10 minutter ekstra kjøretid i begge retninger
 • Avgang 07:38 fra Grendstuggu by endres til å starte opp 10 minutter tidligere, kl. 07:28

Rute 5104:

Endringer fra 02.10:

 • Alle avganger kjøres via Bårdshaugbrua og Volden før de opptar ordinær trase.
 • 07.30 fra Ustan endres til 07.20.

Rute 5108:

 • Avgang 14:35 fra Meldal VGS til Krokstadøra, omkjøring via Storås, ingen avstigning før Orkanger Skysstasjon

Endringer fra 02.10:

 • Avgang 06.40 fra Orkanger kjører «Orkdalsveien» og videre over Blåsmo før den tar opp ordinær trase ved Vormstad.
 • Avgang 14.35 fra Meldal vgs. til Fenes kjører via Volden og Bårdshaugbrua.
 • Avgang 14.35 fra Meldal vgs. til Orkanger kjøres over Blåsmo og skal betjene holdeplassene langs «Orkdalsveien».
Oppdatert 27.09 14:26
Vis mer

Søndre Flatåsen midlertidig flyttet

6

Holdeplassen Søndre Flatåsen til sentrum, flyttes grunnet arbeider med gang og sykkelsti. Midlertidig stopp er opprettet ca. 150m sør. Arbeidet forventes ferdigstilt 20.10.

Oppdatert 04.10 14:44
Vis mer

Endret trasè og avgangstidspunkt rute 460 fra 20.09.17

460

På grunn av stengt FV 700 ved Skjøtskift bru, må rute 460 fra onsdag 20 .09.17 kjøre alternativ trasè via Storås. Holdeplassene fra Årlivollveien til Skjøtskift betjenes ikke, det kjøres matebuss 4646 mellom Jordhus og Meldal Rutebilstasjon.

 
Avgang 08:15 fra Orkanger Skysstasjon vil fra onsdag 20.09.17 få endret avgangstidspunkt til 08:10, dette for å opprettholde korrespondanse med matebuss rute 4646 på Meldal Rutebilstasjon

Oppdatert 27.09 14:06
Vis mer

Holdeplassen Bjørndalstoppen oppgraderes

46919901049925

Holdeplassen Bjørndalstoppen skal oppgraderes for Metrobuss i begge retninger.

Holdeplass fra sentrum: Start fredag 22.9. Midlertidig holdeplass opprettes like etter dagens.

Holdeplass til sentrum: Start torsdag 28.9 kl. 21:00. Ingen midlertidig holdeplass, alternativ stopp blir Bjørndalsbrua. Se vedlagte kart.

Oppdatert 27.09 10:54
Vis mer

Holdeplass Kattemsenteret midlertidig stengt 14.09-27.10

498990919927

Holdeplassen Kattemsenteret til sentrum, skal oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges i perioden torsdag 14.9. – fredag 27.10. Alternative holdeplasser er Kattem og Kattemskogen, som vist på kart. Holdeplassen fra sentrum er ikke berørt av arbeidet.

Oppdatert 12.09 12:56
Vis mer

Midlertidig flytting av holdeplassen IKEA

1686

Grunnet byggevirksomhet ved IKEA kan ikke holdeplassen IKEA betjenes, midlertidig holdeplass i Landbruksveien (se kart)

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

Ikea

Oppdatert 06.09 12:40
Vis mer

Holdeplassen Rostengrenda oppgraderes 3.9. - 27.10.

16434647808688919293146154991999249925

Holdeplassen Rostengrenda i begge retninger skal oppgraderes for metrobuss. Dette i perioden søndag 3.9. kl. 21:00 til  fredag 27.10.

 • Holdeplassen til sentrum blir stengt i perioden og får ingen midlertidig stopp. Stengt søndag 3.9. kl. 21:00 til fredag 27.10.
 • Holdeplassen fra sentrum flyttes til midlertidig holdeplass, som vist i kart. Stengt mandag 25.9. kl. 21:00 til fredag 27.10.

Alternative holdeplasser retning sentrum blir Tonstadkrysset 4, City Syd østre og Østre Rosten. Se kart for forklaring.

Oppdatert 16.10 11:00
Vis mer

Endring rute 595, 597, 830 og 837 fra mandag 28. august

595597830835

Endringene kommer som følge av at skoletransporten i Roan som er satt opp med båtrute 830/835 som avvikles fra mandag 28. august. 

Oppdatert 23.08 15:07
Vis mer

Traséendring for rute 60

60

For reisende i Kong Inges gate og Jonsvannsveien vil traséendring på rute 60 medføre at man mulig må benytte andre holdeplasser for å nå denne ruten. Følgende holdeplasser betjenes ikke lenger av rute 60:

- Prestegårdsjordet

- Berg Prestegård

- Harald Bothners 

- Harald Gilles veg

- Magnus Blindes veg 

- Kvilhaugen

- Otto Nielsens veg

 

Alternative holdeplasser for de som ikke lenger betjenes er:

Berg Studentby betjenes av rute 5, 60 og 66

Østre Berg betjenes av rute 5, 36, 60 og 66

Prestegårdsjordet betjenes av rute 5 og 22

Jonsvannsveien betjenes av rute 63

Ankers gate betjenes av rute 63

Strinda vgs. betjenes av rute 22

Oppdatert 03.09 14:00
Vis mer

Gløshaugen syd flyttes 21.8.

522

Grunnet vegarbeid i Høgskoleringen flyttes holdeplassen Gløshaugen syd midlertidig til krysset ved Sem Sælands vei, som vist på kart. Det er kun holdeplassen til sentrum som flyttes, holdeplassen ut av sentrum berøres ikke. Endringen er gjeldende fra mandag 21. august.

 

I sammenheng med arbeidene er også holdeplassen Gløshaugen nord permanent stengt.

Oppdatert 18.08 12:40
Vis mer

Holdeplassen Buran til sentrum stengt

679182237386698138

Holdeplassen Buran, til sentrum, stenges grunnet forsøksprosjekt Innherredsveien hvor det innsnevres til to kjørefelt og gjennomkjøring kun tillates for kollektivtrafikk. Alternative holdeplasser blir Strandveien og Rosendal, samt Biskop Sigurds gate.

Oppdatert 14.07 08:56
Vis mer

Idrettsveien flyttet midlertidig

11

Holdeplassen Idrettsveien, fra sentrum, flyttes ca. 70m nordover. Johan Tillers vei er stengt ved krysset til Industriveien og rute 11 må derfor kjøre alternativ rute via Idrettsveien. Arbeidet antas å være ferdig 1. desember hvorpå buss vil gjenoppta normal trase igjen. 

Oppdatert 12.07 14:05
Vis mer

Miljøgate i Innherredsveien fra 26. juni

Rute 46791518223738669398138

Fra den 26.juni stenges Innherredsveien for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder og i forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen.


Som en del av prosjektet er holdeplassen Buran i retning sentrum lagt ned, fra og med 13.7.17. Arbeid med øvrige holdeplasser er nå ferdig utført og det vil ikke bli ytterligere driftsstans på holdeplasser i området.

Oppdatert 14.07 09:12
Vis mer

Ny trasè rute 11 fra 26/6-17

11

Rute 11 får ny trasé på Heimdal, fra 26/6-17 kjører bussen Heggstadmyra – Heggstadmoen – Terminalen – Industriveien – Idrettsveien – Vestre Rosten videre ordinær trasé. Dette medfører at holdeplassene; Breidablikk skoleDistr. lege Øverlids vei – Kvenildveien og Sandbakken ikke lengre blir betjent.

Endringen kommer som følge av utbygging av E6 som forventes ferdigstilt våren 2019. Traséendringen vil dermed ha varighet frem nytt rutetilbud som kommer med anbud 2019.

https://www.atb.no/heimdal-kattem-lundasen-lund-ringval-og-klett/category1884.html

 

Til info: Det pågår veiarbeid i krysset Industrivegen / Johan Tillers veg. Bussen må kjøre via Idrettsveien frem til ca. 1. desember. Etter dette vil den benytte Johan Tillers veg.

 

Se vedlagte kart for alternative holdeplasser.

 

Oppdatert 03.07 11:20
Vis mer

Stengt vei og forsinkelser ved Sjøla

47503

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

hverdager 11 - 12 og 18 - 19, lørdager 11-15.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

 

Oppdatert 21.04 12:30
Vis mer

Endring på rute 490

490

På grunn av begrenset mulighet til å snu bussen ved Sjøåsen vil rute 490 snu ved Fossli VD fra 2.11.16 påstigende passasjer på strekningen Sjøåsen – Fossli VD henvises til Trønderekspressen for korrespondanse ved Fossli Vd.

 

Dette gjelder avgangene:             15.10 mandag og onsdag fra Sjøåsen til Osen

                                                        07.45 mandag, onsdag og fredag fra Osen til Sjøåsen

 

Ingen forandring på avgang fredager kl. 16.10 fra Sjøåsen og avganger på søndag

Oppdatert 02.11 09:58
Vis mer

Holdeplassen Johan Tillers vei E6 stenges midlertidig

384713831032034041046047048041019919

Grunnet arbeidene med ny E6 på strekningen Melhus – Trondheim, blir holdeplassen Johan Tillers vei E6 stengt fra og med 18. mai og frem til høsten 2018. Dette er nødvendig særlig ut fra sikkerhetsmessige årsaker, men også praktiske utfordringer tilsier at holdeplassen blir stengt.

Alternative holdeplasser:
•    Tonstadkrysset E6 (omstigning til rute 46)
•    City Syd E6
•    Sandmoen E6

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

 

Johan Tillers vei E6

 

 

Oppdatert 09.06 12:21
Vis mer

Været nå i Trondheim

Tirsdag 17.oktober
0.2 mm nedbør Svak vind, 2.1 m/s, fra Nordøst

Onsdag 18.oktober

00 - 06 1.9 mm
06 - 12 1.2 mm
12 - 18 10° 0 mm
18 - 00 0 mm