nok

Driftsmeldinger

Billetteringssystem, rutetraseer, holdeplasser, veiarbeid o.l.

Trafikkmeldinger ferge/båt

Trafikkvarsling er et tilbud til deg som reiser mye med ferge og båt. Med FosenNamsos Sjø (FNS) appen får du informasjon ved trafikkendringer eller andre situasjoner som omhandler FNS fartøy og ruter. Du kan melde deg av og på samband, se rutetider, samt en funksjon for stillemodus om natten. Last ned appen i App Store eller Google Play.

Informasjon vedrørende ruter med Fosenlinjen AS og Norled.

Miljøgate i Innherredsveien fra 26. juni

Rute 46791518223738669398138

Fra den 26.juni stenges Innherredsveien for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder og i forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen.


Som en del av prosjektet vil holdeplassen Buran i retning sentrum legges ned. Arbeidet med å gjøre om Innheredsveien til miljøgate er ventet ferdigstilt i midten av juli. I perioden frem til da vil det være endringer i betjeningen av holdeplassene Strandveien, Buran og Rosendal i retning sentrum. Vi vil oppdatere her om fremdrift og avvik i forbindelse med dette arbeidet.


Første holdeplass berørt av arbeidet er Rosendal til sentrum. Holdeplassen stenges midlertidig i perioden 28.6. - 4.7. Deretter starter arbeidet med holdeplassen Strandveien til sentrum. Holdeplassen Buran vil holdes åpen til Strandveien og Rosendal er ferdigstilt og vil være alternativ stopp for disse når de er stengt.

Oppdatert 23.06 09:44
Vis mer

Hesttrøa betjenes ikke 26.6. - 30.6.

501

Grunnet veiarbeid blir Løvsetvegen stengt ved nr. 248. Rute 501 til Hesttrøa får dermed ikke betjent Hesttrøa holdeplass og snur ved Uglevegen. Dette i perioden mandag 26. til og med fredag 30 juni. Ankomst og avgang fra Uglevegen blir i henhold til ordinær rute. Det vil være åpen gang/sykkelsti forbi anleggsområdet. 

Oppdatert 20.06 10:52
Vis mer

Ladehammerveien stengt i sommer

3

Grunnet veiarbeid i forbindelse med bygging av nye Lade skole blir Ladehammerveien stengt for gjennomkjøring i perioden 26/6 – 13/8.

Rute 3 vil i denne perioden kjøre avvikende trasé via Lade allé og Jarlsborgveien. Holdeplassene Krutthusbakken og Ladehammeren vil ikke bli betjent. Alternative holdeplasser i Jarlsborgveien ved Heimstadveien og i Jarlsborgveien ved krysset Ladehammerveien (se kart)

Jarlsborgveien

Oppdatert 15.06 10:20
Vis mer

Ny trasè rute 11 fra 26/6-17

11

Rute 11 får ny trasé på Heimdal, fra 26/6-17 kjører bussen Heggstadmyra – Heggstadmoen – Terminalen – Industriveien – Idrettsveien – Vestre Rosten videre ordinær trasé. Dette medfører at holdeplassene; Breidablikk skoleDistr. lege Øverlids vei – Kvenildveien og Sandbakken ikke lengre blir betjent.

 

Til info: Det pågår arbeid i krysset Industrivegen / Johan Tillers veg. Bussen må kjøre via Idrettsveien frem til ca. 1. desember. Etter dette vil den benytte Johan Tillers veg.

Se vedlagte kart for alternative holdeplasser.

 

Oppdatert 21.06 10:15
Vis mer

Høgskoleringen stengt i sommer

522155

På grunn av vegarbeid og stengt vei over Gløshaugen fra 26/6 - 13/8 vil rute 5, 22 og 155 kjøre avvikende trasè via Elgeseter gate - Strindvegen. Holdeplassene Gløshaugen nord og syd vil ikke bli betjent i denne perioden. Se kart for avvikende trasè

Gløs sommer 2017

Oppdatert 07.06 10:25
Vis mer

FV 704 Sandmoen - Klæbu stenges

47154

På grunn av anleggsarbeid stenges FV 704 mellom Rødde og Tanem i perioden 26.6.17 til og med 13.8.17 dette medfører at rute 47 ikke blir kjørt i denne perioden. For alternativ transport se rute 48 som blir forlenget til Brannåsen, nattbuss rute 154 vil også ha Brannåsen som endeholdeplass. 

Holdeplassene Torgaardssletta, Torgardshaugen, Sjøla og Hallansvingen blir ikke betjent. 

Normale ruter igjen fra oppstart høstruter 14. august.

Vi beklager de problemer det eventuelt vil medføre overfor våre reisende. 

Kart over forlenget rute 48 i Klæbu:

Rute 48 sommer

Oppdatert 16.06 08:48
Vis mer

Stengt vei og forsinkelser ved Sjøla

47503

I forbindelse med sprengningsarbeider kan veien stenges ved Sjøla i inntil 30 minutter. Dette er ved behov og vil ikke forekomme hver dag.

Entreprenør har mulighet til å stenge i følgende perioder:

hverdager 11 - 12 og 18 - 19, lørdager 11-15.

Ved stengning må buss vente og forsinkelse må påregnes.

 

Oppdatert 21.04 12:30
Vis mer

Tjønnlia stenges midlertidig

1824

Grunnet va-arbeider ved holdeplassen blir denne stengt i perioden 19.4. - 2.7. Nærmeste alternative holdeplass blir Sæterbakken. Dette i retning fra sentrum.

Oppdatert 19.04 14:01
Vis mer

Gildheim østgående stenges midlertidig 19.4. - 21.7. NB! Utvidet periode

736373898107138310330

NB! Varighet er forlenget til og med 21.juli.

Holdeplassen Gildheim, fra sentrum, stenges grunnet arbeid med gang/sykkelveg fra Bromstadvegen til holdeplass. Dette gjelder kun i østgående retning i perioden 19.4. - 21.7. Rute 310 og 330 vil kjøre alternativ trase og betjene Strindheim 2. Øvrige ruter kjører normalt men betjener kun holdeplassen Strindheim.


Alternative holdeplasser:
Strindheim: Rute 7, 36, 37, 38, 98, 107, 138, 980 og Flybussen
Strindheim 2: Rute 310 og 330

Oppdatert 09.06 11:15
Vis mer

Sveanveien stengt, omkjøring via Hallset og Håggåbekken

5039930

På grunn av anleggsarbeid blir Sveanveien stengt mellom Klæbu sentrum og Håggåbekken. Midlertidig omkjøring via Hallset og Håggåbekken, holdeplassen Haugum blir ikke betjent i perioden. Gjelder fra 16.2.17

svean

Oppdatert 15.02 13:19
Vis mer

Endring på rute 490

490

På grunn av begrenset mulighet til å snu bussen ved Sjøåsen vil rute 490 snu ved Fossli VD fra 2.11.16 påstigende passasjer på strekningen Sjøåsen – Fossli VD henvises til Trønderekspressen for korrespondanse ved Fossli Vd.

 

Dette gjelder avgangene:             15.10 mandag og onsdag fra Sjøåsen til Osen

                                                        07.45 mandag, onsdag og fredag fra Osen til Sjøåsen

 

Ingen forandring på avgang fredager kl. 16.10 fra Sjøåsen og avganger på søndag

Oppdatert 02.11 09:58
Vis mer

Holdeplassen Johan Tillers vei E6 stenges midlertidig

384713831032034041046047048041019919

Grunnet arbeidene med ny E6 på strekningen Melhus – Trondheim, blir holdeplassen Johan Tillers vei E6 stengt fra og med 18. mai og frem til høsten 2018. Dette er nødvendig særlig ut fra sikkerhetsmessige årsaker, men også praktiske utfordringer tilsier at holdeplassen blir stengt.

Alternative holdeplasser:
•    Tonstadkrysset E6 (omstigning til rute 46)
•    City Syd E6
•    Sandmoen E6

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende.

 

Johan Tillers vei E6

 

 

Oppdatert 09.06 12:21
Vis mer

Været nå i Trondheim

Tirsdag 27.juni
0.3 mm nedbør Lett bris, 3.8 m/s, fra Vest-nordvest

Onsdag 28.juni

00 - 06 0 mm
06 - 12 0 mm
12 - 18 13° 0 mm
18 - 00 16° 0 mm