Workshop Innherred

Mange gode innspill fra Innherred og Frosta

Vi må kartlegge behov for fremtidens mobilitetstilbud i Trøndelag. 15. februar samlet ressurspersoner fra Innherred og Frosta seg til vår andre idédugnad.

Publisert / endret: 23.02.2024

Brukergrupper og representanter fra kommunene møttes for å diskutere og foreslå forbedringer i transporttilbudet. 

Flere innspill var spesielt rettet mot ungdom og arbeidspendlere.

Se referat og filer fra møtet

Konkrete løsninger foreslått

Idédugnaden belyste behovet for bedre transporttilbud på kvelder og helger, og mer tilgjengelig informasjon for alle brukergrupper.

Forslagene inkluderte innføring av pendlerbusser, forbedret parkering ved togstasjoner, og oppdateringer til AtB Bestill.

Elsparkesykler og et mer fleksibelt billettsystem for deltidspendlere ble også diskutert.

Fremover

Møtet avdekket også et sterkt ønske om en mobilitetsfremtid som ikke bare er mer integrert og tilgjengelig, men også mer miljøvennlig.

Dette inkluderer en overgang fra privatbilisme til offentlig og delt transport, tilrettelegging for sykkel og fotgjengere, og en infrastruktur som støtter en aktiv og bærekraftig livsstil.

Idedugnad på Scandic Nidelven i Trondheim

AtB ønsker å høre fra deg for å sikre at fremtidens mobilitetstilbud møter dine behov og forventninger. Vi oppfordrer alle til å bidra med sine tanker og ideer gjennom vår prosjektside for Mobilitet i Trøndelag 2028/2029. Se hvordan på For brukere.