Informasjon til skolen

Her finner du informasjon om administrering av skoleskyss, rutiner og innmelding av avvik.

Skolens verktøy for skoleskyss

Skolen sender timeplaner til AtB i forkant av hvert skoleår slik at vi kan sette opp skyss ut fra behov. 

Henvendelser om skoleskyss

Se rutiner for skoleskyss og hvem du kan henvende deg til med de spørsmålene du har.

 • Rutinehåndbok for skoleskyss

  Se i Rutinehåndboka for skoleskyss (pdf)  (224KB)for det du trenger å vite om skoleskyss.

  Henvendelser

  Nedenfor finner du en oversikt over hvor du henvender deg med dine spørsmål. 

  AtB - skole@atb.no

  • Cert
  • refusjoner
  • t:kort skole og reservekort
  • fakturagrunnlag
  • individuell tilrettelagt skoleskyss

  AtB - okonomi@atb.no

  • fakturaspørsmål
  • utsettelse av forfallsfrist

  Trøndelag fylkeskommune - skoleskyss@trondelagfylke.no

  • vedtak og rettigheter for skoleskyss
  • saksbehandling for medisinsk- og avstandsskyss
  • trafikksikkerhet hvor avstandskravet er oppfylt

Meld inn avvik

Skolen melder inn alle avvik om skoleskyss til AtB, både skolens og avvik meldt av foresatte.

 • Skolen sender inn alle avvik

  Det er kun skolen som skal melde avvik, både opplevd av skolen og elever. Avvik må sendes inn til driftsportalen så snart som mulig, slik at operatøren får fulgt opp og lukket saken. Når avviket er behandlet, sender operatøren svar til skolen inne i driftsportalen.

  Meld inn avvik

  Glemt passord

  Har du mistet eller glemt passord? Send e-post til AtBs skoleskyssavdeling på skole@atb.no.

  Rapporter

  I driftsportalen finner dere alle avvik som er registrert gjennom skoleåret, og dere kan ta ut rapporter i Excel-format for internt bruk.

Reservekort

Reservekort deles ut til elever med fri skoleskyss i enkelte situasjoner.

 • Hvem får reservekort

  Reservekort er et pappkort og lånes ut til elever som har fått innvilget rett til fri skoleskyss kun når eleven:

  • har glemt t:kortet
  • har mistet t:kortet eller er defekt
  • venter på t:kortet etter fri skoleskyss er innvilget

  Ved reiser i regi av skolen, for eksempel utflukter og leirskole, skal ikke reservekort brukes.

  Rutiner

  • Fyll ut alle felter på kortet
  • Gjelder kun skyss til og fra skole
  • Kortet har maks 10 dagers gyldighet
  • Eleven leverer kortet til sjåføren på siste gyldighetsdag.

  Nye reservekort

  • Bestill nye reservekort til skole@atb.no
  • Bestilling må gjøres før det er tomt for reservekort. Uten reservekort må eleven betale billett selv.

   

 • Hvem får reservekort

  Reservekort lånes ut til elever som har fått innvilget rett til fri skoleskyss kun når:

  • eleven ikke har tilgang til PocketID, eksempelvis ikke har mobil, i påvente av t:kort skole.
  • elever som benytter tog som skoleskyss og venter på togbilletter i Entur-appen.

  Ved reiser i regi av skolen, for eksempel prosjektarbeid studietur og private reiser, skal ikke reservekort brukes. Elever som har praksisplass bruker PocketID. Skolen må legge inn ny søknad i Cert for å få det tilgjengelig i appen.

  Rutiner

  • Utdelte kort registreres i egen liste (excel-fil) (XLSX, 17KB). Lista sendes til skole@atb.no når nye kort bestilles.
  • Kortene har forhåndsinnlagt 10 reiser.
  • Gjelder kun skyss til og fra skolen.
  • Eleven leverer kortet til skolen etter bruk.
  • Dersom reservekort blir ødelagt eller mistet, må det meldes til skole@atb.no snarest.
  • Skolens reservekort er regisert i Cert, og oppdateres i forkant av hvert skoleår.

Refusjon av skyssutgifter

Skolen sender inn refusjonsskjema på vegne av elever og foresatte for billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss.

Takst for egenandeler

Se oversikt over egenandeler for skoleskyss som AtB fakturerer skoler/kommuner.  

 •  Takster fra 1. januar 2024

  Takst for egenandel
  Pris per turPåslag per km over 4 km
  kr 20,41kr 1,21
  Tidligere takster
  Takst for egenandel
  Gjeldende periodePris per turPåslag per km over 4 km
  01.01.18 - 31.12.18kr 16kr 0,94
  01.01.19 - 31.12.19kr 16,48kr 0,97
  01.01.20 - 31.12.20kr 17,47kr 1,03
  01.01.21 - 31.12.21kr 17,75kr 1,05
  01.01.22 - 31.12.22kr 18,48kr 1,09
  01.01.23 - 31.12.23kr 19,76kr 1,17
  01.01.24 - Inntil viderekr 20,41kr 1,21

  Bakgrunn

  Takst for egenandel beregnes ut fra sone- og takststruktur som ble vedtatt i Trøndelag fylkeskommune 2. januar 2018. Grunnlag for beregningen er avstand mellom hjem og skole registrert i CERT.

  Beregning

  Beregning av takst er fastpris per tur + påslag per kilometer over 4 km. Satsene indeksreguleres hvert år. Eksempel for en tur på 5 km: pris per tur + 1 km x påslag per km. Med satsene for 2024 blir det: kr 20,41 + 1 km x kr 1,21 = kr 21,62.