Søk om fri skoleskyss

Elever som går på grunnskole eller videregående skole i Trøndelag kan ha rett til fri skoleskyss.

Slik søker du

Skoleskyss søkes hos og godkjennes av Trøndelag fylkeskommune og i enkelte tilfeller kommunen. For å få fri skoleskyss må enkelte kriterier oppfylles.