Billettkontroll på skole- og lokallinjer

Det er viktig at alle som reiser har gyldig reisebevis, enten t:kort, PocketID eller billett. Billettkontroll skal oppleves trygt og veiledende for alle elever.

Reisen til og fra skolen

Elevene går inn framdøren på bussen med reisebeviset klart. Reisebevis for fri skoleskyss kan kun brukes av eleven selv mellom hjemmet og skolen, og kan ikke lånes bort til andre.

 • t:kort leses av på kortleseren ved sjåføren.
 • PocketID aktiveres før hver reise og vises til sjåføren.
 • Se andre alternativer for billett.

Billettkontroll på skole- og lokallinjer

Billettkontroller skal gjennomføres på en måte som føles trygt for alle elever, og de skal få hjelp og veiledning hvis de har behov for det. Det er vekterselskapet Avarn som utfører billettkontroller på vegne av AtB.

 • Skolen og kommunen får alltid beskjed i forkant av billettkontroller på skole- og lokallinjene som brukes av grunnskoleelever. Kontrollen kan både skje på skolen ved ombordstigning eller underveis på reisen.

  • Kontroll ved grunnskoler gjennomføres i sivil bekledning med tydelig ID slik at de er godt synlig for elevene.
  • Eleven viser frem sitt reisebevis til kontrolløren som sjekker at den er gyldig.
  • Hvis eleven mangler gyldig reisebevis, spør kontrolløren om navn for å kunne sjekke med AtB kundesenter om eleven har rett til fri skoleskyss.
 • Glemt reisebevis

  Hvis elever i grunnskolen har vært uheldig og glemt t:kortet hjemme, sier eleven ifra til sjåføren og får bli med bussen til skolen uten å betale. Eleven kontakter skolen for å få låne et reservekort til hjemturen. Elever i videregående skole må selv kjøpe billett begge veier.

  Mangler reisebevis

  Elever under 15 år, som mangler reisebevis, får utdelt et informasjonsskriv med til elevens foresatte om viktigheten av å ha med gyldig reisebevis på reisen.

  Det er kun elever fra 15 år som får gebyr. Reiser eleven uten gyldig reisebevis, får eleven et administrasjonsgebyr på 150 kr som skolen fakturerer elevens foresatte.

  For andre reisende uten gyldig billett følges ordinære gebyrsatser i henhold til transportvedtektene.

Hvorfor har vi billettkontroll?

Alle billettinntekter går direkte tilbake til kollektivtilbudet, og vi er derfor avhengige av at våre reisende kjøper billett slik at vi kan opprettholde og utvikle det tilbudet vi har. Siden skole- og lokallinjene er åpne for alle reisende, er det både elever med og uten fri skoleskyss, og andre passasjerer som ikke reiser til og fra skolen på bussen.