Slik reiser du

Buss

Alle kan reise med skole- og lokallinjer, både de med og uten fri skoleskyss. Husk å vise reisebevis til sjåføren.

Reisebevis

På skole- og lokallinjer går eleven inn foran og viser sitt reisebevis til sjåføren. Se info om reisebevis for fri skoleskyss og billettalternativer for andre som ønsker å reise under.

 • For alle elever

  t:kort skole kan benyttes av elever både i grunnskolen og i enkelte tilfeller videregående skole. Kortet brukes så lenge eleven har rett på fri skoleskyss.

  Betingelser

  • kan kun brukes av eleven med fri skoleskyss.
  • gjelder to reiser hver skoledag for den godkjente reisestrekningen.
  • kun gyldig på skoledager, ikke i skolens ferier og fridager.
  • gjelder kun skyss kjørt av AtBs operatører, ikke tog.
  • gjelder ikke for fleksibel transport.

  Glemt eller mistet t:kort

  Elever i grunnskolen

  Hvis eleven har vært uheldig å ha glemt eller mistet t:kortet, får eleven være med bussen til skolen uten å betale. På skolen får eleven låne et reservekort til hjemturen eller frem til det nye t:kortet kommer. Elever fra og med 5. klasse kan få et administrasjonskostnad på 150 kr dersom nytt t:kort må bestilles.

  Elever i videregående skole

  Elever i videregående skole må selv kjøpe billett til og fra skolen dersom de har glemt eller mistet t:kortet. Dersom det er mistet må eleven bestille nytt hos skolen og selv kjøpe billett frem til nytt t:kort kommer, eller bruke appen PocketID som reisebevis.

  Ødelagt t:kort

  Hvis kortet ikke fungerer på billettmaskin om bord i bussen, kontakter eleven skolen for å få hjelp. Skolen bestiller nytt t:kort, og eleven får låne et reservekort som brukes til og fra skolen i mellomtiden.

  Elever som flytter

  Hvis eleven bytter adresse legger skolen inn ny søknad for fri skoleskyss. Eleven bruker fortsatt det samme t:kortet mens søknaden behandles, og når den eventuelt innvilges.

 • For videregående skole

  Appen PocketID brukes som reisebevis av elever ved videregående skole. Reisebeviset skal aktivers før hver reise og vises til sjåføren når eleven går om bord. Se hvordan PocketID brukes.

  Betingelser

  • kan kun brukes av eleven med fri skoleskyss.
  • gjelder to reiser hver skoledag for den godkjente reisestrekningen.
  • må aktiveres før hver reise.
  • kun gyldig på skoledager, ikke i skolens ferier og fridager.
  • gjelder kun skyss kjørt av AtBs operatører, ikke tog.
  • gjelder ikke for bestillingstransport.

  Manglende reisebevis

  Ved manglende reisebevis kjøper eleven selv billett. Det er viktig at eleven har nok strøm og data på telefonen under hele reisen for å kunne vise frem reisebeviset ved en eventuell billettkontroll. Hvis eleven opplever feil med reisebeviset i appen, kan skolen hjelpe.

 • Alle kan reise med skole- og lokallinjene, og elever kan fint bli med venner hjem fra skolen. Elever uten fri skoleskyss kjøper ordinær billett, og barnebillett gjelder fra 6 til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.

  AtB-appen

  Med AtB-appen kan du både kjøpe billett og bruke reiseplanlegger. Eleven kan betale med Vipps eller bankkort som kan lagres i appen.

  SMS

  Send kodeord BARN til 2027 for reise i én sone. SMS-billetten kan brukes på buss i hele Trøndelag, i tillegg til trikk og tog i sone A. Den er kun gyldig på den telefonen den er kjøpt med, og kan ikke videresendes. Billetten er gyldig fra kjøpstidspunktet.

  Om bord

  Eleven kan kjøpe billett om bord med kort eller kontant på alle skole- og lokallinjer. Billett som kjøpes med kontanter koster med enn ved kjøp på mobil eller med kort.

  t:kort

  Reisekortet t:kort kan brukes av alle, og du kan velge mellom periodebillett og klippekort.

  Periodebillett

  Eleven kan kjøpe t:kort med periode på 7, 30, 60, 90 eller 180 dager. Kjøp t:kort i nettbutikken eller i AtB kundesenter. Dersom eleven ikke har t:kort fra før, fås det tilsendt i posten. 

  Klippekort

  Et klippekort er et t:kort med 10 enkeltbilletter. Eleven leser av kortet på kortleser ved sjåføren, og ett klipp trekkes fra kortet. Klippekort kjøpes i nettbutikken eller i AtB kundesenter. Dersom eleven ikke har t:kort fra før, fås det tilsendt i posten.

  LES MER: Flere billettalternativer

Planlegg skolereisen

Skole- og lokallinjene er åpen for alle reisende, også for de uten fri skoleskyss. I appen AtB finner du både rutetider, og reisende uten fri skoleskyss kan kjøpe billett.

 

 • Det er svært begrenset plass til sykler og lignende på skolebussen, og det er opp til sjåføren å avgjøre om det er plass med tanke på trafikksikkerheten. Eleven må betale barnebillett for sykkel.

  Busser er dimensjonert for skoleskyss med sitteplass og setebelter for elevene, ikke for eventuelle ekstrautstyr enkeltdager i løpet av skoleåret.

  Ved ski- og sykkeldager må skolen i god tid kontakte skoleskyssansvarlig hos operatør lokalt for å høre om det er muligheter for å ta det med på den aktuelle dagen. Hvis det ikke er mulig, er det de foresattes ansvar å frakte utstyret til og fra skolen.

Ofte stilte spørsmål