a-kontanter

Refusjon

Du kan søke om refusjon for billettkjøp og egentransport for elever med fri skoleskyss.

Slik søker du

Velg skjema

Velg refusjonsskjema for hva det gjelder i nedtrekksmenyen under.

Fyll ut skjema

Alle felter må fylles ut. Husk signatur på alle sider.

Lever til skolen

Skjema og dokumentasjon for innvilget fri skoleskyss leveres til skolen senest i løpet av august etter endt skoleår.

 • Merk:

  For å få refusjon for egentransport må eleven ha en avtale med AtB om egentransport. Send mail til skole@atb.no.

  Søk refusjon

  Søk refusjon for utlegg av transport med egen bil (pdf) (291KB).

  Hvem kan søke refusjon

  For å få refusjon må eleven ha en avtale med AtB om egentransport. Send mail til skole@atb.no eller kontakt skolen.

  Bruk av egentransport kan for eksempel være ved mangel av et kollektivtilbud mellom hjemmet og skolen, eller hvor deler eller hele reisen kjøres med drosje. Avtale inngås for hvert enkelt skoleår. 

  Oversikt på kjøregodtgjørelse

  Innsendt kjøregodtgjørelse sendes på e-post. Passordet er personnummeret til den som er oppgitt søker i skjemaet. Ved behov blir skattekort hentet automatisk fra skatteetaten og du trenger ikke å sende noen opplysninger.

  LES MER: Opplysningsplikt til skatteetaten (pdf). (105KB)

 • Søk om refusjon

  Søk om refusjon for utlegg av billettkjøp (pdf) (108KB). Billettkjøp gjelder fra elevens adresse til skolen, eller annet godkjent sted med buss, trikk, båt eller tog.

  Hvem kan søke refusjon

  Elever kan for eksempel få refusjon for utlegg til tog- og bussbilletter frem til eleven får t:kortet sitt, eller mens eleven venter på å få godkjent søknad for fri skoleskyss. Kontakt skolen for spørsmål om refusjon.