Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss er for elever som ikke kommer seg til og fra skolen med det ordinære kollektivtilbudet.

Praksis

Elever som har behov for tilrettelegging søker skoleskyss og får behandlet søknaden på samme måte som ordinær skoleskyss. Skyssen kjøres som oftest med drosje, men kan også organiseres med egentransport mot kjøregodtgjørelse. Skyssen gjelder kun på skoledager.

 • Eleven hentes enten hjemme eller på avtalt sted på tur til skolen. Fra skolen møter eleven opp på avtalt sted og kjøres tilbake. Hentetidspunkt settes opp av operatøren som står for skyssen.

 • Eleven møter ikke til avtalt tid

  Eleven må selv skaffe skyss og dekke kostnadene. Sjåføren venter i opptil fem minutter. Hvis eleven gjentatte ganger ikke møter til avtalt tid, kan man risikere å få skyssen avsluttet. 

  Operatør møter ikke til avtalt tid

  Operatør varsler de foresatte og skolen ved forsinkelser eller innstillinger. Ved innstillinger har operatøren ansvar for å ordne eller avtale annen skyss.

  Refusjon

  Ta kontakt med skole@atb.no. Reisegaranti gjelder ikke.

Endringer

Alle endringer må gjøres hos skolen eller operatør. Sjåføren kan ikke ta imot ønsker om endringer.

Avvik

Vil du melde fra om en uønsket hendelse eller avvik i skoleskyssen, gir du beskjed til skolen.

 • Ved avvik henvender du deg til skolen, som melder avviket videre. Følgende informasjon må være med: 

  • om hendelsen
  • dato og klokkeslett
  • hvilket selskap du reiste med
  • rutenummer hvis det gjelder buss eller båt

Operatørene

Det er NorgesTaxi, TrønderTaxi og datterselskapet Flexireiser.no som kjører individuelt tilrettelagt skoleskyss i Trøndelag.

 • Under finner du kart som viser hvilken operatør som kjører induviduelt tilrettelagt skoleskyss i hver enkelt kommune.

  Kjøreområde 1-3, 5-12 og 14-16: TrønderTaxi
  Kjøreområde 4: Flexireiser.no
  Kjøreområde 13: NorgesTaxi

  Klikk på kartet for høyere oppløsning (pdf).