30-dagersbillett

Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Priser fra 2. mai 2024. 

Honnør gjelder for

  • alle over 67 år
  • personer med norsk uføretrygd
  • blinde og døvblinde

Ektefelle, samboer eller registrert partner kan også benytte seg av honnørrabatt dersom dere reiser sammen. Dette gjelder både enkelt- og periodebillett.

Gyldig bevis

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra NAV eller Blindeforbundet.

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Gyldig bevis

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Hvilken billett lønner seg?

Skal du reise i én eller to soner med buss/trikk, lønner det seg å kjøpe barnebillett. Skal du reise i tre eller flere soner, lønner det seg med ungdomsbillett hvis du er 16 til og med 19 år, eller under 16 år og kan dokumentere at du går på videregående skole. Dersom du reiser med hurtigbåtrute 800, 805 eller 810, vil det alltid lønne seg med ungdomsbillett hvis du skal kjøpe 30-dagers periode.

Ungdomsbillett gjelder fra 16 år til og med 19 år, og personer under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole. Billetten gjelder i hele Trøndelag fylke for reiser med buss, trikk, hurtigbåt, tog i sone A, og nattbuss og -trikk. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter. Starter eller slutten reisen din utenfor Trøndelag må du kjøpe billett for den aktuelle strekningen av selskapet du reiser med.

Gyldig bevis

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det, eksempelvis legitimasjon eller studentbevis. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Slik kjøper du ungdomsbillett

Du kjøper billetten med appen AtB Mobillett, og den gyldig fra kjøpsøyeblikket. Ungdomsbilletten koster 555,- for 30 dager.

Hvilken billett lønner seg?

Skal du reise i én eller to soner med buss/trikk, lønner det seg å kjøpe barnebillett. Skal du reise i tre eller flere soner, lønner det seg med ungdomsbillett. Hvis du skal reise med hurtigbåt vil det alltid lønne seg med ungdomsbillett hvis du skal kjøpe 30-dagers periode. Dersom du reiser med hurtigbåtrute 800, 805 eller 810, vil det alltid lønne seg med ungdomsbillett hvis du skal kjøpe 30-dagers periode.

Studentpris gjelder for elever ved videregående skole og studenter til og med 34 år. Er du student under 20 år lønner det seg å kjøpe barnebillett.

Gyldig bevis

Du må ha gyldig elevbevis fra din videregående skole med semestermerke for gjeldende semester, gyldig norsk studentbevis med semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort. 

Et gyldig bevis skal ha navn, fødselsdato, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen Student ID fra Google Play eller App Store, eller appen Pocket ID fra Google Play eller App Store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må forevises på forespørsel.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Slik fungerer billetten

30-dagersbilletten er gyldig i 30 sammenhengende dager.

Med ungdomsbillett eller periodebillett i kategoriene barn, student eller honnør, kan du reise med nattbuss.

Du kan kjøpe 30-dagersbillett med AtB-appen og til ditt t:kort. Finn ut hvordan du kjøper billett

Merk! AtB Mobillett er ikke lengre tilgjengelig.

Har du 30-dagersbillett med AtB-appen er den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.

Har du 30-dagersbillett på t:kort er den gyldig fra tidspunktet du valgte da du kjøpte billetten.

Ungdomsbillett

Er du mellom 16 og 19 år eller under 16 og kan dokumentere at du går på videregående skole kan du kjøpe ungdomsbillett. Billetten gjelder for reiser med buss, trikk og båt (ikke ferge) i hele Trøndelag. Du kan også bruke billetten på tog i sone A og på nattbuss. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter.