180-dagersbillett

Priser fra 2. januar 2018. Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk.

Honnørpris gjelder for

  • alle over 67 år
  • personer med norsk uføretrygd
  • blinde og døvblinde

​Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven kan løse enkeltbillett med honnørrabatt når dere reiser sammen.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra Rikstrygdeverket eller Blindeforbundet.

Studentpris gjelder for studenter til og med 34 år.

Du må ha gyldig norsk studentbevis og semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort med NSB-logo. Studiet må ha en varighet på minimum tre måneder og minst 30 studiepeng per semester for høyere utdannelse.

Et gyldig studentbevis skal ha navn, fødselsdato, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen student ID fra Google Play eller App Store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må forevises på forespørsel.

Se også retningslinjer for studentrabatt for lærlinger og lærekandidater.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

180-dagersbilletten selges ikke med rabatt for ungdom.

Slik fungerer billetten

180-dagersbilletten er gyldig i 180 sammenhengende dager.

En 180-dagersbillett koster det samme som fem 30-dagersbilletter. Det vil si at du får 30 dager gratis.

Med reisekortet t:kort kan du også velge fri periodelengde mellom 30 og 180 dager.

Har du 180-dagersbillett på t:kort er den gyldig fra du aktiverer billetten på en kortleser om bord.

Har du 180-dagersbillett med AtB Mobillett er den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.