Takstregler

Husk at du alltid må kunne vise frem gyldig bevis på forespørsel dersom du reiser med rabattert billett. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra barn til voksen, er du selv ansvarlig for å refundere eller endre kategori på din billett ved å kontakte AtB kundesenter.

Voksen

Du betaler voksenpris dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe. 

Kategorien voksen gjelder fra 20 år til og med 66 år.  

Barn

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. 

Barnepris er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen og 60 % rabatt på periodebillett.

Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Familiehelg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Familierabatt båt

Familierabatt gjelder når en eller to voksne som er registrert partner, samboer eller ektefelle reiser med egne barn som er mellom 6- og 20 år. Du betaler én fullpris voksen og får 50 % rabatt på de resterende billettene. Dette gjelder alle dager, og gir ikke overgang til buss. Billetten kjøpes av billettør om bord.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett gjelder fra 16 år til og med 19 år. Om du er under 16 år og kan dokumentere at du går på videregående skole kan du kjøpe ungdomsbillett. Et tips er å laste ned appen PocketID fra Google Play eller App Store. Billetten gjelder for reiser med buss, trikk og båt (ikke ferge) i hele Trøndelag. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter. 

Student

Studentpris gjelder for elever ved videregående skole og studenter til og med 34 år. Er du student under 20 år lønner det seg å kjøpe barnebillett.

Studentpris på enkeltbillett for buss er minstepris kr 92,- for reise i to eller tre soner, og 50 % rabatt på enkeltbillett ved reise i fire eller flere soner. 

Du må ha gyldig elevbevis fra norsk videregående skole med semestermerke for gjeldende semester, gyldig norsk studentbevis med semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort. 

Et gyldig bevis skal ha navn, fødselsdato, bilde av studenten, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen Student ID fra Google Play eller App Store, eller appen PocketID fra Google Play eller App Store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må vises frem på forespørsel.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Lærling

Lærlinger og lærekandidater til og med 34 år kan kjøpe billetter med studentrabatt.

Som lærling må du laste ned appen PocketID fra Google Play eller App store. PocketID er eneste gyldige bevis. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Ved kontrakttidens slutt er du selv ansvarlig for å endre din periodebillett fra student til voksen. 

Honnør

Honnørpris gjelder for alle over 67 år, personer med norsk uføretrygd og blinde og døvblinde.

Honnørpris er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen og 60 % rabatt på periodebillett.

Ektefelle, samboer eller registrert partner kan løse enkeltbillett med honnørrabatt når dere reiser sammen.

Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra NAV eller Blindeforbundet.

Militær

Vernepliktige i førstegangstjeneste betaler 50 % av enkeltbillett voksen mot fremvisning av tjenestebevis.

På øvrige billettyper gjelder voksenpris.

Ledsager

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og må reise med ledsager, reiser ledsageren din gratis når du viser ledsagerbevis.

Barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis på buss, trikk og båt. Det er sjåføren eller mannskapet som avgjør om det er plass om bord, ut fra sikkerhetshensyn.

Les mer om hvordan du reiser med barn og barnevogn.

Hund

Hund er gratis på buss, trikk og båt.

Les mer om hvordan du reiser med hund.

Sykkel

Det er personalet som avgjør om det er plass til å ta med sykkel om bord.

Buss og trikk

Pris for å ha med sykkel, elsykkel, stor sparkesykkel, kjelke eller spark er med 50 % rabatt på enkeltbillett voksen.

Unntak

Det er gratis å reise med:

  • sammenslåtte sykler og elsparkesykler.
  • små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen.
  • spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Du kan ta med deg sykkel så lenge det er plass om bord på bussen eller trikken. Om du reiser med regionlinjer, er det kun mulig å ta med sykkel dersom plassen som er forbeholdt barnevogner er ledig.

Båt

Du kan ta med deg sykkel gratis på båten. Vær oppmerksom på at sykler og lignende ikke kan prioriteres dersom det er fullt på båten.

Annen bagasje

Av plasshensyn er det dessverre ikke anledning til å ta med større gods som kajakk, sykkelhenger og lignende om bord på hurtigbåt.

Du kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) gratis om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende. Håndbagasjen må plasseres slik at den at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

Du kan ha med ski på buss, trikk og båt gratis. Personalet avgjør om det er plass. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.