Takstregler

Takstregler gyldig til og med 1. januar 2018. Husk at du alltid må kunne forevise gyldig bevis på forespørsel dersom du reiser med rabattert billett. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra barn til voksen, er du selv ansvarlig for å refundere eller endre kategori på din billett.

Voksen

Du betaler voksenpris dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe. 

Kategorien voksen gjelder fra 16 år til og med 66 år.  

Barn

Barnepris gjelder fra 4 år til og med 15 år. Barn under 4 år reiser gratis. 

Ved fylte 16 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Familie helg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du med hvilken som helst voksenbillett ha med inntil fire barn og hund gratis i Stor-Trondheim. Dette gjelder på de grønne bybussene og på trikken.

Familiebillett

Når én eller to foreldre (ektefeller/samboere/registrerte partnere) reiser sammen med egne barn under 16 år, kan dere kjøpe familiebillett. Dere betaler da full pris for en voksen, og får 50% rabatt for de øvrige som inngår i billetten. Minstepris er 72 kroner. Sykkel og hund kan også inngå i billetten. Overgang gjelder for den eller de av dere som reiser sammen videre. 

Ungdom

Ungdomspris gjelder fra 16 år til og med 19 år på periodebillett.

Fylkeskort

Når du er i kategori ungdom, samt om du er under 16 år og kan dokumentere at du går på videregående skole kan du kjøpe fylkeskort. Kortet gjelder for reiser med buss, trikk og båt i Sør-Trøndelag (ikke NSB og Flybuss).

Student

Studentpris gjelder for studenter til og med 34 år. 

Du må ha gyldig norsk studentbevis og semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort med NSB-logo. Studiet må ha en varighet på minimum tre måneder og minst 30 studiepoeng per semester for høyere utdannelse.

Et gyldig studentbevis skal ha navn, fødselsdato, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for. Et tips er å laste ned appen student ID fra Google Play eller App Store.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må forevises på forespørsel.

Se også retningslinjer for studentrabatt for lærlinger og lærekandidater.

Honnør

Honnørpris gjelder for

  • alle over 67 år
  • personer med norsk uføretrygd
  • blinde og døvblinde

Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven kan løse enkeltbillett med honnørrabatt når dere reiser sammen.

Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra Rikstrygdeverket eller Blindeforbundet.

Militær

Vernepliktige i førstegangstjeneste betaler barnepris på enkeltbillett mot fremvisning av tjenestebevis. På øvrige billettyper gjelder voksenpris.

Ledsager

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og må reise med ledsager, reiser ledsageren din gratis når du viser ledsagerbevis.

Familiebillett

Når én eller to foreldre (ektefeller/samboere/registrerte partnere) reiser sammen med egne barn under 16 år, kan dere kjøpe familiebillett. Dere betaler da full pris for en voksen, og får 50 % rabatt for de øvrige som inngår i billetten. Minstepris er 72 kroner. Sykkel og hund kan også inngå i billetten. Overgang gjelder for den eller de av dere som reiser videre sammen. 

Barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis på buss, trikk og båt. Det er sjåføren eller mannskapet som avgjør om det er plass om bord, ut fra sikkerhetshensyn.

Les mer om hvordan du reiser med barn og barnevogn.

Hund

Dersom du er blind eller har nedsatt synsevne og har førerhund, eller har nyttehund som kan legitimeres, trenger du ikke betale for hunden. Betalende politi i uniform kan ha med politihund gratis.

Buss og trikk

Du betaler barnepris for hund. Makspris er 80 kroner. Prisen gjelder selv om hunden sitter på fanget ditt.

Båt

Du betaler barnepris for hund. Ingen makspris. 

Les mer om hvordan du reiser med hund.

Sykkel

Det er personalet som avgjør om det er plass til å ta med sykkel om bord.

Buss og trikk

Du betaler barnepris for å ha med sykkel, kjelke eller spark.

Små sparkesykler som du enkelt kan ta under armen er gratis. 

Vær oppmerksom på at sykler og liknende ikke kan prioriteres dersom det er fullt på bussen eller trikken.

Båt 

Du kan ta med deg sykkel gratis på båten. 

Annen bagasje

Du kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) gratis om bord når dette ikke er til hinder for andre reisende. Håndbagasjen må plasseres slik at den at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

Du reiser gratis med ski på buss, trikk og båt. Personalet avgjør om det er plass. AtB tar ikke ansvar for eventuelle skader.