7-dagersbillett

Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Priser fra 2. mai 2024. 

Honnørrabatt gjelder for

  • alle over 67 år
  • personer med norsk uføretrygd
  • blinde og døvblinde

Ektefelle, samboer eller registrert partner kan også benytte seg av honnørrabatt dersom dere reiser sammen. Dette gjelder både enkelt- og periodebillett.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra NAV eller Blindeforbundet.

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. 

Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

7-dagersbilletten selges ikke med rabatt for student.

Slik fungerer billetten

7-dagersbilletten er gyldig i sju sammenhengende dager.

Det lønner seg å kjøpe en 7-dagersbillett om du skal reise sju eller flere ganger i løpet av en uke.

Med periodebillett i kategoriene barn eller honnør, kan du reise med nattbuss.

Du kan kjøpe 7-dagersbillett med appen AtB, AtB Mobillett og til ditt t:kort. Finn ut hvordan du kjøper billett

Merk! AtB Mobillett fases ut. Siste salgsdato for 7-dagersbilletten i AtB Mobillett er 29. februar 2024.  

Har du 7-dagersbillett med appen AtB eller AtB Mobillett er den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.

Har du 7-dagersbillett på t:kort er den gyldig fra tidspunktet du valgte da du kjøpte billetten.