24-timersbillett

Priser fra 2. mai 2024. 

Du betaler voksenpris dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe.

Kategorien voksen gjelder fra 20 år til og med 66 år.  

Familie helg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Honnørpris gjelder for

  • alle over 67 år
  • personer med norsk uføretrygd
  • blinde og døvblinde

Ektefelle, samboer eller registrert partner kan også benytte seg av honnørrabatt dersom dere reiser sammen. Dette gjelder både enkelt- og periodebillett.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra NAV eller Blindeforbundet.

Familie helg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Barnepris gjelder fra 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis. 

Ved fylte 20 år er du ikke lenger i kategorien barn, og er selv ansvarlig for å endre billett.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Familie helg

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

24-timersbilletten selges ikke med rabatt for student.

Slik fungerer billetten

24-timersbilletten er gyldig i én sone i 24 timer fra du kjøper eller starter den. Se soner og sonekart.

Det lønner seg å kjøpe en 24-timersbillett om du skal reise tre eller flere ganger i løpet av et døgn.

24-timersbillett er ikke gyldig på nattbuss.

Du kan kjøpe 24-timersbillett med AtB-appen. I sone A kan du også kjøpe 24-timersbillett med SMS, på billettautomat og hos utsalgssteder. Finn ut hvordan du kjøper billett.