Ungdomsbillett

Priser fra 2. januar 2018.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett i Trøndelag gjelder for ungdom fra 16 år til og med 19 år, samt deg under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole.

Billetten gjelder for reiser med buss, trikk og båt i hele Trøndelag. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Pris

Ungdomsbillett koster kr 460,- for 30 dager. 

Slik fungerer billetten

Har du Ungdomsbillett på t:kort er den gyldig fra du aktiverer billetten på en kortleser om bord.

Har du Ungdomsbillett med AtB Mobillett er den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.