Ungdomsbillett

Priser fra 3. januar 2022.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett i Trøndelag gjelder for ungdom fra 16 år til og med 19 år, samt deg under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole.

Billetten gjelder for reiser med buss, trikk og båt (ikke ferge) i hele Trøndelag. Du kan også bruke billetten på tog i sone A og på nattbuss. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Pris 

Ungdomsbillett koster kr 535,- for 30 dager.

Slik fungerer billetten

Du kan kjøpe Ungdomsbillett med appen AtB Mobillett, og den gyldig fra det øyeblikket du kjøper billetten.