Ungdomsbillett (buss, trikk og hurtigbåt)

Priser fra 2. mai 2024. 

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett gjelder fra 16 år til og med 19 år, og personer under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole. Billetten gjelder i hele Trøndelag fylke for reiser med buss, trikk, hurtigbåt, tog i sone A, og nattbuss og -trikk. Ungdomsbillett er ikke gyldig på flybuss eller andre kommersielle ruter. Starter eller slutten reisen din utenfor Trøndelag må du kjøpe billett for den aktuelle strekningen av selskapet du reiser med.

Gyldig bevis

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det, eksempelvis legitimasjon eller studentbevis. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Slik kjøper du ungdomsbillett

Du kjøper billetten med appen AtB Mobillett, og den gyldig fra kjøpsøyeblikket. 

Ungdomsbilletten koster 540 kr for 30 dager. 

Hvilken billett lønner seg?

Skal du reise i én eller to soner med buss/trikk, lønner det seg å kjøpe barnebillett. Skal du reise i tre eller flere soner, lønner det seg med ungdomsbillett. Dersom du reiser med hurtigbåtrute 800, 805 eller 810, vil det alltid lønne seg med ungdomsbillett hvis du skal kjøpe 30-dagers periode.