Gebyrer

  • Voksne: 1150 kroner eller 950 kroner ved betaling på stedet
  • Mindreårige som er fylt 15 år: 900 kroner uansett oppgjørsform
  • Misbruk eller forfalsking av billett: 2000 kroner, og billetten blir inndratt. Dersom du forfalsker en billett vil du også bli politianmeldt.

Manglende rabattbevis: Tilleggsgebyr på grunn av manglende rabattbevis under billettkontroll kan reduseres til kr 150,- dersom gyldig rabattbevis, ID og gebyr fremvises innen sju (7) dager hos AtB kundesenter.

Les mer i Transportvedtekter for AtB