Våre operatører

Operatørene som kjører på vegne av oss, er våre viktigste samarbeidspartnere.

VyTideBorealTorghatten MidtNorledFosenlinjenFjord1Vidar Hop NorgestaxiTrønderTaxi

Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B med buss, trikk, båt og bestillingstransport.


Vy

Vy har flere kontrakter og oppdrag med oss. De har ansvar for busslinjer i over halvparten av Trondheimsområdet og resten av linjene i Trøndelag. I tillegg kjører de bestillingstransport i Overhalla, Steinkjer, Verdal og Røros.

 

En reise med Vy skal være positiv både før, under og etter reisen. Våre kunder skal oppleve dyktige, hjelpsomme og imøtekommende mennesker.

Les mer: vy.no


Tide

Tide kjører omtrent halvparten av busslinjene i Trondheimsområdet. De er Norges nest største mobilitetsselskap og er blant de største aktørene i Danmark, med hovedkontor i Bergen.

Vi tilbyr bærekraftige mobilitetsløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.

Les mer: tide.no


Boreal

Gråkallbanen i Trondheim har vært i drift siden 1924. Med en lang historie er det nå Boreal Bane AS som kjører trikken mellom St. Olavs gate og Lian. Med over 1 million reiser i året, er Gråkallbanen en viktig del av kollektivtilbudet i Trondheim.

Mobilitet handler om mennesker, og i Boreal skal vi dra sammen for å gi våre passasjerer service utover det forventede.

Les mer: boreal.no


Torghatten Midt

Fra Kristiansund i sør til Leka i nord. Torghatten Midt (tidligere FosenNamsos Sjø) kjører flere strekninger for oss, både med hurtigbåt og ferge. Rederiet har sitt hovedkontor i Trondheim, og har vært AtBs samarbeidspartner i en årrekke.

Vi er i høyeste grad en servicenæring og har som mål at både passasjerer og mannskap ønsker å ta reisen på ny når turen er over.

Les mer: torghatten-midt.no

 


Norled

Norled overtok ruteområdet Trondheimsfjorden i 2024, og som et av landets største rederier satser de stort på miljøvennlige fartøy. Med Norled på laget får vi splitter nye hurtigbåter for fremtiden.

norled-operator

Våre beste reiseopplevelser skjer gjennom nyskapende og bærekraftige løsninger. Verdiene stolt, dynamisk og solid gjenspeiles både til vanns og til lands.

Les mer: norled.no


Fjord1

I dag kjører Fjord1 fergestrektningen Brekstad - Valset med to elferger som går med over 90 prosent elektrisk kraft. I Norge er de den største aktøren i fergenæringen og opererer i seks ulike fylker.

Målsetnaden er å opptre som ein ansvarleg samfunnsaktør der relasjonane er bygd på tillit og truverd.

Les mer: fjord1.no 


Fosenlinjen

Med tre fergestrekninger ytterst i Trondheimsfjorden, frakter Fosenlinjen over 90 000 reisende årlig mellom øyene i Ørland kommune (tall fra 2022). De er svært god kjent i området, og har vært vår operatør siden 2015.

Du som reiser med oss skal komme deg trygt fram til rett sted – i rett tid. Vi ønsker at du skal trives om bord, og finne deg vel til rette under turen. 

Les mer: fosenlinjen.no


Vidar Hop Skyssbåter

Med sin MS Fjord Viking frakter de årlig rundt 21 000 reisende mellom Namsos - Rørvik - Leka (tall fra 2022). Vidar Hop Skyssbåter driver også båttjenester innen ambulanse, passasjerruter, charter og opplevelsesturer, og har vært med oss siden 2020. I løpet av 2024 vil også en splitter ny og moderne katamaran med det velkjente navnet MS Namdalingen være på plass.

MS Fjord Viking er nyrenovert karbon katamaran med plass til 97 passasjerer, med kiosk og universell utforming, god uteplass. 

Les mer: vidarhop.no 


Norgestaxi

Norgestaxi kjører individuelt tilrettelagt skoleskyss (ITS) i området Trondheim - Lerkendal. De har kjørt skolekjøring for AtB tidligere, noe som de har god erfaring med.

Vi vil ha fokus på våre kunders behov. Vårt kvalitetsarbeid skal derfor preges av tilgjengelighet, trygg, fleksibel, vennlig og innovativ. 

Les mer: norgestaxi.no


TrønderTaxi

TrønderTaxi kjører individuelt tilrettelagt skoleskyss (ITS) og bestillingstransport for AtB, i store deler av Trøndelag. Datterselskapet Flexireiser.no kjører også ITS i Innherredskommunene og på Frosta. 

Vi er å regne som stor og seriøs aktør innen vår bransje, og har som sikte å levere den beste tjenesten til både kunder og løyvehavere.

Les mer: trondertaxi.no