SMS-billett (enkeltbillett og 24-timers billett)

Med SMS kan du kjøpe billett for reiser med buss i Trøndelag. SMS-billetten kan også benyttes på trikk og tog i Sone A. SMS-billett er kun gyldig på den telefonen den er kjøpt med, og den ikke er gyldig dersom den videresendes.

Kjøp billett ved å sende riktig kodeord, for eksempel [VOKSEN] eller [VOKSEN2S], til 2027.  Kjøp flere billetter ved å skrive mellomrom og antall etter kodeordet, for eksempel [BARN 3] eller [BARN2S 3]. 

Du må motta SMS-billett i retur for at billetten skal være gyldig.

Kodeord og gyldighet

Reise i sone A (gyldig 90 minutter)

 • VOKSEN
 • BARN
 • HONNØR
 • MILITÆR
 • SYKKEL
 • 24t 

Reise i 1 sone (gyldig 90 minutter)

 • VOKSEN1S
 • BARN1S
 • HONNØR1S
 • MILITÆR1S
 • SYKKEL1S

Reise i 2 soner (gyldig 2,5 time)

 • VOKSEN2S
 • BARN2S
 • HONNØR2S
 • MILITÆR2S
 • SYKKEL2S

Reise i 3 soner (gyldig 4,5 time)

 • VOKSEN3S
 • BARN3S
 • HONNØR3S
 • MILITÆR3S
 • SYKKEL3S

Kjøper du billett for sone A etter kl. 18 på hverdager eller hele lørdag, søndag og helligdager er den gyldig i tre timer. 

24-timersbillett er kun tilgjengelig for passasjerkategori voksen via SMS, og er kun gyldig i sone A. 

Reise med nattbuss og -trikk

 • NATT1
 • NATT2
 • NATT3

NATT1 koster kr. 100 og er for reiser innen Trondheim.

NATT2 koster kr. 150 og er for reiser til Klæbu/Malvik/Melhus/Skaun.

NATT3 koster kr. 200 og er for reiser til Stjørdal og Orkdal.

Betaling skjer automatisk med AtB Mobillett konto eller telefonregning. Om du har AtB Mobillett konto med dekning belastes den automatisk. Har du ikke AtB Mobillett konto, eller om saldoen er for lav, betaler du automatisk med telefonregning.

Finn priser