Nettbutikk

Salgs- og bruksvilkår for AtB nettbutikk.

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon

Produktene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisebevis. De elektroniske reisebevisene er knyttet til et kontaktløst t:kort, og vil bli aktivert når t:kortet kommer i kontakt med en billettmaskin eller kortleser som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp. Det er nødvendig å være i besittelse av et t:kort for å kunne benytte nettbutikken.

Du kan kjøpe periodebillett for buss ved å velge hvilke soner du skal reise i. Du kan også kjøpe forhåndsdefinerte periodebilletter for enkelte båtstrekninger.

I tillegg er det mulig å foreta påfylling av verdidelen i t:kort med beløp mellom kr 200 og 5000 per transaksjon. Verdidelen kan senere benyttes til å kjøpe enkeltbilletter eller autoreiser.

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen.

Prisene er i henhold til gjeldende takstregler. Det er fylkeskommunen som er takstmyndighet, og prisen vil bli endret ved endrede takstregler.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Alle ordre behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskiner og kortlesere.

Leveranse av ordre

Distribusjon av ordren til billettmaskiner og kortlesere foregår en gang i døgnet, og starter kl. 04:30. Et kjøp skal dermed normalt være tilgjengelig neste dag. Ordren blir lagt inn i t:kortet, når kortet er i kontakt med en billettmaskin eller kortleser.

Ordren anses som levert når den er lagt inn i t:kortet. Dersom ordren ikke er hentet og lagt inn i t:kortet innen 6 måneder etter at kjøpet er fullført, vil ordren bli slettet.

Betaling

Betaling skjer i nettbutikken.
Ved handel blir betalingen behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

Angrerett

For periodeprodukter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs når produktet er lagt i t:kortet. Angreretten faller bort når produktet er tatt i bruk. Hvis det ikke er andre produkter på t:kortet, vil dette skje samtidig med at produktet legges i kortet.

Ved påfylling av verdidelen i t:kortet vil kunden ikke ha angrerett.

Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til AtB innen fristen. For å refundere kjøp må kjøper møte opp ved ett av AtBs kundesenter og medbringende t:kortet.

Refusjon

Regler for refusjon finner du her.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden.

Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner eller kortlesere ikke er oppdatert med siste kjøpsopplysninger.

Forhold som AtB ikke kan påvirke, eksempelvis 3. parts feil ved overføring av data eller transaksjoner kan påvirke leveransen av ordren. Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via www.atb.no.

Kontaktinformasjon

E-post: atb@atb.no
Postadresse: AtB AS, Prinsens gate 39, 7012 Trondheim
Kundesenter: Prinsens gate 41 i Trondheim

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!