Reisekortet t:kort

Bruk reisekortet t:kort på buss, trikk, båt og tog i Trøndelag.

Bestill t:kort

Bestill gratis t:kort i posten. Du kan også kjøpe kortet for 50 kroner på AtB kundesenter.

Kjøp billett

Fyll på og betal i nettbutikk for t:kort, på AtB kundesenter eller hos sjåfør eller mannskap i områder som ikke dekkes av nettbutikk. 

Fyll på og betal i nettbutikk for t:kort, på AtB kundesenter eller hos sjåfør eller mannskap i områder som ikke dekkes av nettbutikk.
Per i dag kan du dessverre ikke fylle på t:kort på mobil. Dette blir mulig i ny versjon av nettbutikk for t:kort som kommer første kvartal 2018.

Reis

Registrer kortet på en kortleser når du reiser.

 • Dersom du reiser ofte bør du ha en periodebillett. Med periodebillett reiser du så mye du vil på den strekningen du har valgt. 

  Start perioden når du vil

  Periodebilletten starter når du bruker den om bord. Hvis du allerede har en periodebillett i kortet vil den nye ligge på vent. Første gang du bruker kortet om bord etter at den gamle perioden har gått ut vil den nye perioden starte.

  Fri periodelengde

  Når du kjøper periodebillett på t:kort kan du velge selv hvor lang periode du ønsker. Velg fritt mellom 30 og 180 dager.

  Lån bort periodebilletten

  Du kan låne bort periodebilletten din, og hvem som helst kan reise med kortet så lenge de oppfyller kravene til passasjerkategori.

 • Fyll ditt t:kort med reisepenger for å kjøpe enkeltbilletter.

  Reis effektivt

  Reise du vanligvis i de samme sonene kan du legge inn en autoreise for riktig sone og passasjerkategori. Da trekkes billetten automatisk når du bruker kortet på en kortleser om bord. Hvis du ikke vil at billetten trekkes automatisk må du levere kortet til sjåfør eller mannskap og be om den billetten du ønsker.

  Lån bort kortet

  Du kan låne bort t:kortet, og hvem som helst kan reise med det så lenge de oppfyller kravene til passasjerkategorien du har lagt inn i autoreisen. Om du skal låne bort kortet til noen som er i en annen passasjerkategori må de be sjåføren eller mannskapet om å trekke den billetten de ønsker.

 • Klippekort ferge passer for deg som reiser ofte på samme fergesamband. Du kjøper klippekort av billettør om bord, og det legges inn i ditt t:kort.

  Velg mellom

  • 40 reiser for en bestemt fergestrekning og billengde. 
  • 12 reiser person på sambandet Levanger - Hokstad. 

  Klippekort 40 reiser er gyldig i 2 år fra kjøpsdato og 12 reiser person er gyldig seks måneder. 

  Rabatter

  Du får 40 % rabatt når du kjøper 40 reiser på følgende samband:

  • Dyrøy – Sula
  • Dyrøy – Mausundvær
  • Garten – Storfosna
  • Leksa - Værnes
  • Dypfest – Tarva

  Du får 50 % rabatt når du kjøper 40 reiser på følgende samband:

  • Seierstad - Ølhammeren
  • Hofles - Lund/Geisnes
  • Eidshaug - Gjerdinga
  • Borgan - Ramstadlandet
  • Levanger – Hokstad

  Du får 17 % rabatt når du kjøper 12 reiser person på følgende samband:

  • Levanger - Hokstad
 • Med periodebillett i Stor-Trondheim kan du også bruke t:kort på lokaltog mellom Hommelvik og Ler.

  Om du har en helt ny periodebillett må denne startes opp ved å registreres på en kortleser enten om bord i en buss eller på kortleser som står ved NSB sitt kundesenter på Trondheim sentralstasjon.

Se vilkår for t:kort 

Ofte stilte spørsmål

 • Du ser saldo når du bruker t:kortet på kortleseren om bord, samt at du kan sjekke saldoen selv når du er logget inn i nettbutikken.

  Du ser hvor mange dager du har igjen av periodebilletten din når du bruker t:kortet på kortleseren om bord. Dette kan du dessverre ikke sjekke i nettbutikken.

  Om du ringer AtB kundesenter på telefon 478 02 820 kan de søke opp kortnummeret på ditt t:kort og sjekke for deg.

 • Du kan se saldoen på ditt t:kort i nettbutikken. Saldoen vil du finne under «Fyll på reisepenger/verdi».

  Vi gjør oppmerksom på at saldo i nettbutikken og faktisk saldo i kortet kan være forskjellig. Dette skyldes at det kan ta noen dager før historikk om billettkjøp og påfylling fra billettmaskinene er oppdatert i nettbutikken

  Saldo vil også komme opp på skjerm i bussen når du benytter kortet.

  I nettbutikken får du informasjon om dato for påfylling og beløpets størrelse.

 • Du må ha et t:kort for å bruke nettbutikken.

  Opprette brukerkonto

  • Registrer deg som bruker og opprett brukerkonto.
  • Du velger brukernavn og passord når brukerkonto opprettes.
  • Bruksbetingelser ved kjøp over internett må godkjennes for å kunne ta løsningen i bruk.

  Kom i gang

  • Logg inn med ditt unike brukernavn og passord.
  • Du kan knytte ett eller flere t:kort til brukerkontoen din.
  • Gi hvert t:kort et unikt navn slik at du enkelt vet hvilket du skal fylle på.

  Fylle på t:kort

  • Velg hvilket t:kort produktet skal legges inn i.
  • Kjøp reiseprodukt eller fyll på reisepenger.
  • Du kan også legge til produktet autoreise verdi i nettbutikken. Husk at produktet autoreise bare skal legges til ditt t:kort én gang. Du må deretter fylle på verdi (reisepenger) for at det skal bli gyldig.
  • Autoreise verdi kan legges til i nettbutikken, eller på bussene (gjelder ikke i Trondheim).
  • Kjøpte produkter eller påfylling lastes inn i ditt t:kort når kortet registreres på kortleseren om bord.
  • NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført". Dersom dette ikke skjer vil kjøpet mest sannsynlig ikke være registrert i nettbutikken. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført hos din bank, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Dette vil bli frigitt etter noen dager i henhold til bankens rutiner.
 • Kort som er sperret kan ikke fylles på i nettbutikken. Sjekk at t:kortnummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken.

  • Hvis det ikke er samme kortnummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort.
  • Hvis det er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
 • Du kan sjekke status på ditt kjøp i nettbutikken.

  • Logg inn og gå til «Siste aktivitet».
  • Trykk «+»-tegnet på høyresiden på det aktuelle kjøpet.
  • Under kolonnen «Leveransestatus» ser du status på ditt kjøp.
   • «Venter på distribusjon til billettmaskin» betyr at kjøpet er på vei til t:kortet ditt, men at kortet ikke kan brukes om bord enda.
   • «Distribusjon til billettmaskin pågår» betyr at kjøpet har gått gjennom korrekt og er klart til å brukes om bord. Hvis kortet ikke fungerte kan du dobbeltsjekke at kortnummeret på kortet ditt stemmer med det som er registrert på kjøpet. Hvis det er samme kortnummer kan du prøve kortet på en ny buss/båt. Hvis det ikke er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
   •  «Betaling feilet – ordre ikke utført» betyr at kjøpet ikke er fullført og må gjøres på nytt. Av og til vi banken reservere beløpet og det kan se ut som et trekk i kontooversikten, men dette frigis igjen innen kort tid.

  Merk også at hvis du har kjøpt en periode mens du allerede har en aktiv periode vil den nye perioden ligge på vent til den gamle er oppbrukt.

 • Bip t:kortet på billettmaskinen om bord på buss og trikk. Om du ikke får grønt lys tar du kontakt med sjåføren. Se også saldo eller hvor mange dager du har igjen på skjermen.

  På båt gir du t:kortet til mannskapet.

 • Ta kontakt med AtB kundesenter for å sperre et mistet t:kort.

  Om du har registrert t:kort i vår kundedatabase kan vi sperre kortet når du oppgir navnet ditt.

  Var t:kortet uregistrert må du ha t:kortnummeret for at vi skal kunne hjelpe deg. Det finner du oppe i høyre hjørne. Vi anbefaler at du tar vare på ditt t:kortnummer, for eksempel ved å ta et tydelig bilde av ditt t:kort.

  Å lage en kopi av et t:kort koster 100 kroner. 

Relatert informasjon