Når kan du få billetten din refundert?

  • Refujson er kun tillatt for gyldige klippekort. Etter at klippekortet er gått ut og ikke er gyldig skal det heller ikke være mulig å refundere hele eller deler av klippekortet. 
  • Det er full refusjon uten gebyr av hele klippekortet i gyldighetsperioden deersom det ikke er foretatt noen reiser.  Eksempelvis; Du har kjøpt 10-klipp, og har reist 3 ganger. En refusjon av klippekortet vil da gi tilbake prisen av gjenstående 7 reiser. 
  • Ved reusjon skal det tas utgangspunkt i prisen ved kjøpetidspunkt. 

Les mer om refusjon.