Illustrasjon av MS Namdalingen på sjø, sett fra styrbord side.
Illustrasjon av MS Namdalingen.

Ytre Namdal og Osen

Vidar Hop Skyssbåter AS vant anbudet for kontraktsområde 3. Området omfatter rute 830 Sandviksberget - Sætervika, rute 835 Sandviksberget - Skjærvøy, og rute 980 Namsos - Rørvik - Leka.

Fra februar 2024 setter AtB inn en helt ny, topp moderne, driftssikker hurtigbåt på rute 980 Namsos - Rørvik - Leka. Fartøyet har fått navnet MS Namdalingen, og bygges av GS Marine på Gursken i Møre og Romsdal.

I tillegg oppgraderes MS Osen (tidligere MS Meløytind). Fartøyet skal trafikkere rute 830 ved Finio i Hyllestad i ytre Sogn i Vestland fylke.

Mindre utslipp

MS Namdalingen som skal trafikkere rute 980 klargjøres for overgang til batteri-elektrisk drift, i kombinasjon med lavutslippsdrivstoff.

Fartøyene

MS Osen bygges om med nye hovedmotorer og ny kran.  I tillegg bygges blant annet akterdekket om, og fartøyet får ny gangveiløsning og ny passasjersalong.

MS Namdalingen kan ta med 97 passasjerer, og har plass til 45 sykler. Fartøyet har en 3 meter høy signifikant bølgehøyde, som bedrer regulariteten.

MS Osen har en lengde på 19,95 meter og bredde på 5,4 meter.
MS Namdalingen har en lengde på 25 meter og bredde på 8 meter.

Illustrasjon av MS Namdalingen i sjø, sett fra styrbord side
På rute 980 settes MS Namdalingen inn, er en katamaran i karbon kompositt.
Illustrasjon: Vidar Hop Skyssbåter/AtB


MS Osen er bygd i 1997, og skal trafikkere rute 830/835.
Foto: Sjøhistorie.no

Kontrakt og fremdrift

  • 28. september 2022: Tildeling av kontrakt for ruteområde 3.
  • 14. oktober: Kontraktsignering mellom AtB og Vidar Hop Skyssbåter.
  • 1. februar 2023: Oppstart av kontraktsperiode for ruteområde 3.

(Om)bygging av fartøy og oppstart

Rute 830/835

  • September 2023: Ombygging av MS Osen.
  • Desember 2023: Ferdigstilling av ombygging av MS Osen.
  • Januar 2024: Overlevering av MS Osen.
  • Februar/mars 2024: Driftsstart av MS Osen.

Rute 980

  • Februar 2023: Oppstart bygging MS Namdalingen.
  • Januar 2024: Ferdigstilling og overlevering av MS Namdalingen.
  • Februar/mars 2024: Driftsstart av MS Namdalingen.

Kontraktsperioden varer fra 1. februar 2024 til og med 27. april 2033, med opsjon på forlengelse i inntil to år.