Illustrasjonsfoto fra kontorlandskap

Visjon og verdier

Våre verdier og visjon ligger til grunn for alt vi gjør, og dette gir arbeidet vårt mening og retning.

Vår visjon

Våre verdier

Verdiene våre er med på å forme kulturen vår og måten vi arbeider på. Vi skal etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet.

Ansvarlig

AtB skal være ansvarlige gjennom å bruke kompetansen vår til å finne de beste løsningene innenfor de rammene vi har. Hele verdikjeden, fra informasjon til selve reisen, skal henge sammen. Vi er forutsigbare ved å informere til riktig tid.

Involverende

AtB skal ha god dialog med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter. Vi skal ha god kjennskap til de ulike markedsbehovene. Vi skal lytte og lære. Innbyggerne skal ha god tillit til oss og vi skal evne å utvikle tjenester som er tilpasset de ulike markedene.

Fremtidsrettet

AtB skal være utviklingsorienterte. For oss betyr det å tenke langsiktig og se etter løsninger som fungerer i tråd med utviklingen i markedet. Våre tjenester skal være miljøvennlige og bidra til bærekraftige løsninger.