Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar.

Ta kontakt med AtB kundesenter om du ikke finner svar på spørsmålet ditt under. 

Reisekortet t:kort

 • Du ser saldo når du bruker t:kortet på kortleseren om bord, samt at du kan sjekke saldoen selv når du er logget inn i nettbutikken.

  Du ser hvor mange dager du har igjen av periodebilletten din når du bruker t:kortet på kortleseren om bord. Dette kan du dessverre ikke sjekke i nettbutikken.

  Om du ringer AtB kundesenter på telefon 478 02 820 kan de søke opp kortnummeret på ditt t:kort og sjekke for deg.

 • Bip t:kortet på billetmaskinen om bord på buss og trikk. Om du ikke får grønt lys tar du kontakt med sjåføren. Se også saldo eller hvor mange dager du har igjen på skjermen.

  På båt gir du t:kortet til mannskapet.

 • Ta kontakt med AtB kundesenter for å sperre et mistet t:kort.

  Om du har registrert t:kort i vår kundedatabase kan vi sperre kortet når du oppgir navnet ditt.

  Var t:kortet uregistrert må du ha t:kortnummeret for at vi skal kunne hjelpe deg. Det finner du oppe i høyre hjørne. Vi anbefaler at du tar vare på ditt t:kortnummer, for eksempel ved å ta et tydelig bilde av ditt t:kort.

  Å lage en kopi av et t:kort koster 100 kroner. 

 AtB Mobillett

9t2

 • Trondheim og Klæbu kommuner har inngått avtale med AtB AS om reise for barnehager og skoler i kommunene. Det er de forskjellige kommunene som må avgjøre om de ønsker en slik avtale.

 • Det er ledig plass på de forskjellige rutene avgjør hvor mange dere kan bestille for. Det kan være at noen allerede har bestilt reise på avgangen. Hvis dere ønsker å reise flere enn det er ledig plass til må dere dele dere i to og bestille på to forskjellige tidspunkt.

 • Det kan være flere grunner til dette.

  Sjekk at:

  • du har skrevet både brukernavn og passord riktig og at du skiller på små og store bokstaver.
  • du bruker riktig brukernavn og passord. Brukernavnet er e-postadresse, og det er mulig å få nytt passord ved å trykke «Glemt passord» ved innloggingen.

  Om du fortsatt opplever problemer, kontakt oss på e-post 9t2@atb.no.

 • Det kan være flere grunner til dette:

  • Det er begrenset antall plasser på alle avganger, så det kan hende noen allerede har bestilt avgangen.
  • Du må bestille hele avgangen fra startholdeplass selv om dere bare skal reise deler av strekningen. Avganger som starter før kl. 09.00 eller etter 14.00 fra startholdeplass kan ikke bestilles.
  • Ved ruteendring kan du dessverre ikke bestille reiser på de nye rutene før samme dato som de trer i kraft.

   

Nettbutikk

 • Du kan se saldoen på ditt t:kort i nettbutikken. Saldoen vil du finne under «Fyll på reisepenger/verdi».

  Vi gjør oppmerksom på at saldo i nettbutikken og faktisk saldo i kortet kan være forskjellig. Dette skyldes at det kan ta noen dager før historikk om billettkjøp og påfylling fra billettmaskinene er oppdatert i nettbutikken

  Saldo vil også komme opp på skjerm i bussen når du benytter kortet.

  I nettbutikken får du informasjon om dato for påfylling og beløpets størrelse.

 • Du må ha et t:kort for å bruke nettbutikken.

  Opprette brukerkonto

  • Registrer deg som bruker og opprett brukerkonto.
  • Du velger brukernavn og passord når brukerkonto opprettes.
  • Bruksbetingelser ved kjøp over internett må godkjennes for å kunne ta løsningen i bruk.

  Kom i gang

  • Logg inn med ditt unike brukernavn og passord.
  • Du kan knytte ett eller flere t:kort til brukerkontoen din.
  • Gi hvert t:kort et unikt navn slik at du enkelt vet hvilket du skal fylle på.

  Fylle på t:kort

  • Velg hvilket t:kort produktet skal legges inn i.
  • Kjøp reiseprodukt eller fyll på reisepenger.
  • Du kan også legge til produktet autoreise verdi i nettbutikken. Husk at produktet autoreise bare skal legges til ditt t:kort én gang. Du må deretter fylle på verdi (reisepenger) for at det skal bli gyldig.
  • Autoreise verdi kan legges til i nettbutikken, eller på bussene (gjelder ikke i Trondheim).
  • Kjøpte produkter eller påfylling lastes inn i ditt t:kort når kortet registreres på kortleseren om bord.
  • NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført". Dersom dette ikke skjer vil kjøpet mest sannsynlig ikke være registrert i nettbutikken. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført hos din bank, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Dette vil bli frigitt etter noen dager i henhold til bankens rutiner.
 • Kort som er sperret kan ikke fylles på i nettbutikken. Sjekk at t:kortnummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken.

  • Hvis det ikke er samme kortnummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort.
  • Hvis det er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
 • Du kan sjekke status på ditt kjøp i nettbutikken.

  • Logg inn og gå til «Siste aktivitet».
  • Trykk «+»-tegnet på høyresiden på det aktuelle kjøpet.
  • Under kolonnen «Leveransestatus» ser du status på ditt kjøp.
   • «Venter på distribusjon til billettmaskin» betyr at kjøpet er på vei til t:kortet ditt, men at kortet ikke kan brukes om bord enda.
   • «Distribusjon til billettmaskin pågår» betyr at kjøpet har gått gjennom korrekt og er klart til å brukes om bord. Hvis kortet ikke fungerte kan du dobbeltsjekke at kortnummeret på kortet ditt stemmer med det som er registrert på kjøpet. Hvis det er samme kortnummer kan du prøve kortet på en ny buss/båt. Hvis det ikke er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
   •  «Betaling feilet – ordre ikke utført» betyr at kjøpet ikke er fullført og må gjøres på nytt. Av og til vi banken reservere beløpet og det kan se ut som et trekk i kontooversikten, men dette frigis igjen innen kort tid.

  Merk også at hvis du har kjøpt en periode mens du allerede har en aktiv periode vil den nye perioden ligge på vent til den gamle er oppbrukt.

Billettkontroll

t:kort bedrift

 • Kontakt t:kort bedrift på kontaktskjema så raskt som mulig. Oppgi organisasjonsnummer og legg ved t:kortnummeret slik at vi kan sperre t:kortet som er tapt. Nytt t:kort produseres og knyttes til bedriftens reisekonto før det sendes ut. Pris for å gjenskape et tapt eller skadet t:kort er kr 50. 

 • Det kan ta litt tid fra bedriften mottar faktura til den er betalt. Reiser du uvanlig mye i en periode kan du oppleve at reisekontoen sperres på grunn av negativ saldo. Reisekontoen åpnes dagen etter at påfyllingen har kommet inn og saldo igjen er positiv.

  Dersom du ikke kan vente til faktura er mottatt og betalt kan bedriften sende inn en rekvisisjon. Ved bruk av rekvisisjon beregnes normalt et par virkedager før reisekontoen har positiv saldo. t:kort bedrift tilbyr ikke kredittavtaler.

 • Påfyllingsfakturaen sendes automatisk fra systemet med en gang saldo på reisekontoen går under det oppgitte beløpet som ble satt som fakturagrense da reisekontoen ble opprettet. Påfyllingen er en overføring av reisepenger til en reisekonto, og ikke et produktkjøp.

  Mva beregnes ikke før kjøp av et produkt, i dette tilfelle en billett.

Skoleskyss

 • Det vil si at du kan reise ubegrenset antall reiser på denne strekningen gjennom hele uken. Gjelder innenfor skoleårets lengde og ikke i sommerferien. Utvidelse av t:kort skole gjelder kun på samme strekning som din rettighet til skoleskyss, mellom bosted og skole, samt på lørdager og søndager.

  Kan barn få utvidet skolekort?

  Nei, det er kun de som er mellom 16 og 19 år og i reisekategori ungdom som kan utvide skolekortet sitt.

  Hvor mye koster det å utvide skolekortet?

  Prisene varierer avhengig av hvilken strekning du til vanlig har skyssrett til. Ta kontakt med AtB kundesenter for riktig pris.

  Hvor kan jeg bruke mitt utvidede skolekort?

  Utvidelse av t:kort skole gjelder kun på strekningen du har skyssrett, altså mellom bosted og skole.

  Fungerer utvidet skolekort med Nattbussen?

  Nei, t:kort skole fungerer ikke på Nattbussen. Kun på ordinære ruter.

 • Kommuner og skoler skal selv bestille og administrere transport utenom ordinær skoleskyss. Det er valgfritt hvilken operatør du bruker, så lenge det ikke er egne avtaler i den enkelte kommunen. Dette gjelder for eksempel skyss til og fra svømming, skidager og leirskole.

  Det er fullt mulig å benytte seg av rutegående buss dersom dette passer inn i strekning og timeplan. Husk å informere operatøren for strekningen hvis en større gruppe skal reise på ordinær rute.

  Grupper med rutebuss

  Reiser elever med ordinær rutebuss, må kommunen eller skolen inngå en bedriftsavtale med AtB for betaling. Med t:kort bedrift mottar skolen et ønsket antall t:kort. Oversikt over gjennomførte reiser og faktura kommer i etterkant. Mer informasjon om t:kort bedrift.

   
 • Skal du flytte eller bytte skole i løpet av skoleåret, skal skolekortet leveres tilbake til skolen du flytter fra.

  Dersom du fortsatt har rett til fri skoleskyss, må du sende inn ett nytt søknadsskjema til den nye skolen din. Etter godkjenning vil skolen utlevere ett nytt reisekort til deg.

 • Sliter du med å få aktivisert skolekortet ditt ved kortleseren ombord i bussen, kan sjåføren gi deg en utskrift med informasjon såfremt kortet ikke er ødelagt. Utskriften og skolekortet leveres til skolekontoret  som vil undersøke saken.

  Er kortet ødelagt, får du et nytt reisekort kostnadsfritt. I mellomtiden kan du låne et upersonlig reisekort. Er du selv skyld i skaden på reisekortet, vil det bli et erstatningsbeløp.

   

   

   
   
 • Om du mister reisekortet, må du snarest si ifra til skolen din og oppgi navn, fødselsdato og trinnet du går på.

  Skolen har fått tildelt upersonlige reisekort som kan lånes ut til elever som har mistet kortet sitt og som behøver midlertidig skyss.

  Du må betale 150 kroner for nytt reisekort.

   

   

 • Elev i grunnskolen

  Er du elev i grunnskolen, får du være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må du kontakte skolen for å få låne et reisekort til hjemturen. 

  Elev på videregående skole

  Er du elev i videregående skole, må du selv kjøpe billett til og fra skolen.  Om kortet er ødelagt eller mistet må du kontakte skolen.