Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar.

Ta kontakt med AtB kundesenter om du ikke finner svar på spørsmålet ditt under. 

Nytt kollektivsystem fra august 2019

 • Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Det nye kollektivsystemet fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag. 

  Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

  Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det dessuten kostet 200 millioner kroner mer årlig enn nytt kollektivsystem. 

 • Noen må gå litt lenger til holdeplassen, men for de fleste blir det ingen forskjell.

  Enkelte holdeplasser legges ned i de tre metrotraséene, både fordi de ligger for tett i dag og fordi det er vanskelig å finne plass til bygging av nye. De aller fleste, omlag 90 000 innbyggere i Trondheimsområdet, får ingen merkbar endring i avstand til holdeplass. Rundt 16 000 får økt gangavstand med over 100 meter, mens rundt 3 000 får over 100 meter kortere gangavstand.

  Les mer om gangavstander på nettsidene til Miljøpakken

  Med forhåndskjøpt billett kan alle gå rett om bord på alle busser uten billettregistrering. Dette gjør ombordstigningen effektiv og bussreisen vil ta kortere tid.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Det vil bli gjennomført hyppigere kontroller enn tidligere. Reis alltid med gyldig billett.

  Du er selv ansvarlig for å kjøpe og ha gyldig billett for hele reisen. Dersom du ikke har gyldig billett ved kontroll, får du et gebyr.

  Husk at du må ha med gyldig legitimasjon, studentbevis med semesterkort, honnørbevis eller liknende dersom du reiser med rabattert billett.

  Les mer om billettkontroll

 • Det blir omtrent like mange sitteplasser i metrobussene som i dagens leddbusser.

  Metrobussene har plass til 142 passasjerer, fordelt på 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96-97 passajserer, fordelt på 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  På de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  Seter for de som trenger det mest vil være godt merket. 

  Les mer om hvordan bussene blir fra august 2019

 • Sjåførene på metrobusser skal bistå ved behov, selv om de sitter i eget sjåførrom. Det er også montert kameraer i bussen, som gir sjåføren god oversikt.

  Det finnes det varselknapper på utsiden og innsiden av bussen for å tilkalle sjåføren for ekstra oppmerksomhet eller bistand, eksempelvis for assistanse ved av- og påstigning for rullestolbrukere, og i tillegg kan man snakke med sjåføren via luken i sjåførrommet. 

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. På alle stasjoner og mange holdeplasser vil det være sanntidsinformasjon og ledelinje for svaksynte. Utvendig vil bussene merkes godt med linjenummer og destinasjon foran, bak og på begge sider. Utvendig høyttaler vil kunne brukes til informasjon når bussen ankommer holdeplasser. Om bord vil man blant annet ha skjermer med reiseinformasjon, opprop over høyttalere og gode kontraster. Alle busser er i henhold til krav om universell utforming. 

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. Alle busser har godt merkede rullestol- og barnevognplasser, men man har ingen reservasjonsrett til disse plassene. Sjåføren vil allikevel oppfordre til at man gjør disse tilgjengelige for de som trenger det. 

  Områder for rullestol er plassert langt fremme i bussen, for nærhet til sjåfør. Dører med blå varselknapp har rampe nedfelt i gulvet og rullestolplass like innenfor. 

  Sjåførene på metrobussene og andre busser skal bistå ved av- og påstigning ved behov. Godt merkede signalknapper både på utsiden og inne i bussen vil gi sjåførene et signal når noen har behov for ekstra tid eller bistand. Ved behov for trinnløs adkomst benyttes rampe.

  Metrobusser og bybusser vil være såkalte lavgulvbusser. Det betyr at det bare er én gulvflate og ingen trinn inne i bussene. Forstadsbusser er laventrébusser med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.

  Metrobussene vil ha brede dører og store, åpne områder forbeholdt rullestol og barnevogn tett ved første og andre dør. Disse vil være godt tilrettelagt med festeanordninger. Det vil også være skjermer i begge retninger, slik at alle passasjerer får med seg informasjonen som blir gitt.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Hvor mange som må ha omstigning på sin rute, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

  Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

  Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

 • Ja, du kan bruke t:kort eller AtB Mobillett som før.

  I august 2019 ble åpent billettering innført, det vil si at du kan gå rett om bord uten å registrere billetten dersom du har forhåndskjøpt billett.

  Har du reisekortet t:kort?

  Har du t:kort med periodebillett må kortet registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Har du t:kort med enkeltbillett (verdi med autoreise) må du registrere kortet på en kortleser på stasjon før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé. Det gjelder for hver reise.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Retten til skoleskyss påvirkes ikke av at kollektivsystemet endres.  Det er mange elever i Trondheim som benytter det ordinære kollektivtilbudet til skoleskyss, og for dem kan rutene endres, akkurat som for alle andre.

  Finn informasjon om tilbudet fra din bydel eller nærområde på siden Dine reisemuligheter. På siden Linjer og kart kan du kikke nærmere på linjekart for Trondheimsområdet, og lese mer om linjenummer, trasé og frekvens.

  Les mer om skoleskyss organisert av AtBTa kontakt med din skole om du trenger mer info rundt din skolereise.

 • Det stemmer! Fra 3. august 2019 ble åpen billettering innført. Det vil si at du kan gå rett om bord i de grønne bybussene i Trondheimsområdet med gyldig billett, uten å registrere eller vise frem billetten. 

  Har du reisekortet t:kort?

  Du som bruker reisekort med periodebillett må registreres på kortleser enten på metrostasjon eller om bord i bydelsbuss ved første reise med ny periode. Deretter kreves ingen registrering ved ombordstigning så lenge perioden er gyldig.

  Du som bruker reisekort, t:kort autoreise (enkeltbillett), må registrere billetten på kortleser på holdeplass før ombordstigning i metrotrasé eller på en kortleser om bord i bydelsbusser utenfor metrotrasé på hver reise.


  Les mer om billettsystemet fra august 2019.

Reisekortet t:kort

 • Ta kontakt med AtB kundesenter for å sperre et mistet t:kort.

  Om du har registrert t:kort i vår kundedatabase kan vi sperre kortet når du oppgir navnet ditt.

  Var t:kortet uregistrert må du ha t:kort-nummeret for at vi skal kunne hjelpe deg. Det finner du oppe i høyre hjørne. Vi anbefaler at du tar vare på ditt t:kort-nummer, for eksempel ved å ta et tydelig bilde av ditt t:kort.

  Å lage en kopi av et t:kort koster 100 kroner. 

 • Du kan bruke t:kortet ditt på buss, trikk, båt og tog i Trøndelag. I Trondheimsområdet finner du også kortleser på alle metrostasjoner. Hvor kortet kan brukes er avhengig av hvilken billett du kjøper.

 • Dersom t:kortet har sluttet å virke kan det være at autoreisen er utløpt. Dette skjer etter fem år. En autoreise beskriver strekningen og passasjerkategorien som skal gjelde for ditt reisekort. For å legge inn ny autoreise må du komme innom vårt kundesenter i Trondheim, eller få sjåfør på busser i region og billettør på båtene til å legge inn autoreise i t:kortet ditt.

  Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter dersom du er usikker på om autoreisen er utløpt. 

 • Når du bruker t:kortet på kortleseren om bord kan du se både saldo og gjenværende dager av din periodebillett. Dette kan du også sjekke selv ved å logge inn i nettbutikken.

  Om du ringer AtB kundesenter på telefon 478 02 820 kan de søke opp t:kort-nummeret og sjekke for deg.

 • For at en billett skal trekkes fra t:kortet automatisk når du bruker du på kortleseren må du legge inn en autoreise. Denne forteller kortleseren hvilken reisestrekning og passasjerkategori som skal trekkes fra verdien på t:kortet. Bestill autoreise på et kundesenter, hos sjåføren på regionbuss eller om bord på båt. Dersom du skal ha autoreise i sone A må du ta med ditt t:kort til AtB kundesenter.

 • Bip t:kortet på kortleseren om bord på buss og trikk. Om du ikke får grønt lys tar du kontakt med sjåføren. Se også saldo eller hvor mange dager du har igjen på skjermen. I Trondheimsområdet finner du kortleser på alle metrostasjoner. I metrotrasé biper du t:kortet på kortleser på stasjon.

  På båt gir du t:kortet til mannskapet.

 AtB Mobillett

Nettbutikk

 • Du må ha et t:kort for å bruke nettbutikken.

  Opprette brukerkonto

  • Registrer ny bruker.
  • Du velger brukernavn og passord når brukerkonto opprettes.
  • Bruksbetingelser ved kjøp over internett må godkjennes for å kunne ta løsningen i bruk.

  Kom i gang

  • Logg inn med ditt unike brukernavn og passord.
  • Du kan legg inn ett eller flere t:kort i brukeren din.
  • Gi hvert t:kort et unikt navn slik at du enkelt vet hvilket du skal fylle på.

  Fylle på t:kort

  • Velg hvilket t:kort produktet skal legges inn i.
  • Kjøp periodebillett eller fyll på verdi.
  • Kjøpte produkter eller påfylling lastes inn i ditt t:kort når t:kortet registreres på kortleseren om bord.
  • NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført". Dersom dette ikke skjer vil kjøpet mest sannsynlig ikke være registrert i nettbutikken. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført hos din bank, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Dette vil bli frigitt etter noen dager i henhold til bankens rutiner.
 • Har du tekniske problemer med nettbutikken hjelper det å tilbakestille nettleseren du bruker.

  De fleste nettlesere kan enkelt tilbakestilles. Funksjonen skrur alle innstillinger tilbake slik nettleseren var da den ble innstallert første gang.

  Fremgangsmåte for Internet Explorer

  Klikk på Verktøy og deretter Alternativer for internett. Klikk på fanen Avansert. Du får nå opp en ny meny, og du skal her klikke på knappen nede i høyre hjørne som heter Tilbakestill. Bekreft ved å trykke Tilbakestill i dialogboksen som kommer frem. Din nettleser er nå satt til standard innstilling. Du må starte nettleseren på nytt.

  Fremgangsmåte for Firefox

  Klikk på Hjelp i verktøylinjen, deretter på Feilsøking. Klikk på knappen Tilbakestill Firefox… i høyre hjørne. Klikk Tilbakestill Firefox i dialogboksen som åpnes for å bekrefte. Din nettleser er nå satt til standard innstilling. Du må starte nettleseren på nytt.

  Fremgangsmåte for Google Chome

  Klikk på Tilpass og kontrollér Google Chrome (tre prikker loddrett til høyre for adresselinjen) og klikk så på Innstillinger. Søk etter Tilbakestill. Klikk på knappen som heter Tilbakestill nettleserinnstillingene. Klikk på Tilbakestill i dialogboksen som åpnes for å bekrefte. Din nettleser er nå satt til standard innstilling. Du må starte nettleseren på nytt.

  Fremgangsmåte for Safari

  Klikk på tannhjulet til høyre for adresselinjen og deretter Nullstill Safari. Hak av for alle valgene, og klikk Nullstill. Nettleseren starter på nytt og den er nå satt til standard innstilling.
 • Ja, det kan du. Trykk på "legg til t:kort", skriv inn t:kort-nummeret som står bak på t:kortet du skal registrere. Gi t:kortet ditt et navn slik at du enkelt vet hvilket kort du fyller på. Husk å se over t:kort-nummeret når du registrerer det.

 • Det kan du. Når du logger inn ser du en oversikt over dine t:kort, og hva som er igjen på de. Du ser både aktive billetter, og billetter som ligger på vent i t:kortet.

  Vi gjør oppmerksom på at saldo i nettbutikken og faktisk saldo i t:kortet kan være forskjellig. Dette skyldes at det kan ta noen dager før historikk om billettkjøp og påfylling fra billettmaskinene er oppdatert i nettbutikken.

  Saldo og gjenværende dager vil også komme opp på skjerm på kortleser når du benytter kortet.

 • Kort som er sperret kan ikke fylles på i nettbutikken. Sjekk at t:kort-nummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken.

  • Hvis det ikke er samme t:kort-nummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort.
  • Hvis det er samme t:kort-nummer kan du ta kontakt med AtB kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
 • Logg inn i nettbutikken og se hvilke billetter som er aktive eller ligger på vent på ditt t:kort.

  Sjekk at t:kort-nummeret som står på t:kortet stemmer overens med det du har lagt inn i nettbutikken.

  Merk også at hvis du har kjøpt en periode mens du allerede har en aktiv periode vil den nye perioden ligge på vent til den gamle er oppbrukt.

 • Kjøp fra nettbutikken distribueres til kortleserne om bord flere ganger per dag. Det er kortleseren som legger kjøpet ditt inn i t:kortet. For å være sikker på at kortleseren har mottatt oppdateringen anbefaler vi at du fyller på senest dagen før du skal bruke t:kortet. Billetten vil uansett ikke starte opp før du bruker t:kortet om bord.

Billettkontroll

9t2 

 • Trondheim og Klæbu kommuner har inngått avtale med AtB AS om reise for barnehager og skoler i kommunene. Det er de forskjellige kommunene som må avgjøre om de ønsker en slik avtale.

 • Det er ledig plass på de forskjellige rutene avgjør hvor mange dere kan bestille for. Det kan være at noen allerede har bestilt reise på avgangen. Hvis dere ønsker å reise flere enn det er ledig plass til må dere dele dere i to og bestille på to forskjellige tidspunkt.

 • Det kan være flere grunner til dette.

  Sjekk at:

  • du har skrevet både brukernavn og passord riktig og at du skiller på små og store bokstaver.
  • du bruker riktig brukernavn og passord. Brukernavnet er e-postadresse, og det er mulig å få nytt passord ved å trykke «Glemt passord» ved innloggingen.

  Om du fortsatt opplever problemer, kontakt oss på e-post 9t2@atb.no.

 • Det kan være flere grunner til dette:

  • Det er begrenset antall plasser på alle avganger, så det kan hende noen allerede har bestilt avgangen.
  • Du må bestille hele avgangen fra startholdeplass selv om dere bare skal reise deler av strekningen. Avganger som starter før kl. 09.00 eller etter 14.00 fra startholdeplass kan ikke bestilles.
  • Ved ruteendring kan du dessverre ikke bestille reiser på de nye rutene før samme dato som de trer i kraft.

   

t:kort bedrift

 • Kontakt t:kort bedrift på kontaktskjema så raskt som mulig. Oppgi organisasjonsnummer og legg ved t:kortnummeret slik at vi kan sperre t:kortet som er tapt. Nytt t:kort produseres og knyttes til bedriftens reisekonto før det sendes ut. Pris for å gjenskape et tapt eller skadet t:kort er kr 100. 

 • Det kan ta litt tid fra bedriften mottar faktura til den er betalt. Reiser du uvanlig mye i en periode kan du oppleve at reisekontoen sperres på grunn av negativ saldo. Reisekontoen åpnes dagen etter at påfyllingen har kommet inn og saldo igjen er positiv.

  Dersom du ikke kan vente til faktura er mottatt og betalt kan bedriften sende inn en rekvisisjon. Ved bruk av rekvisisjon beregnes normalt et par virkedager før reisekontoen har positiv saldo. t:kort bedrift tilbyr ikke kredittavtaler.

 • Påfyllingsfakturaen sendes automatisk fra systemet med en gang saldo på reisekontoen går under det oppgitte beløpet som ble satt som fakturagrense da reisekontoen ble opprettet. Påfyllingen er en overføring av reisepenger til en reisekonto, og ikke et produktkjøp.

  Mva beregnes ikke før kjøp av et produkt, i dette tilfelle en billett.

Skoleskyss

 • Kommuner og skoler skal selv bestille og administrere transport utenom ordinær skoleskyss. Det er valgfritt hvilken operatør du bruker, så lenge det ikke er egne avtaler i den enkelte kommunen. Dette gjelder for eksempel skyss til og fra svømming, skidager og leirskole.

  Det er fullt mulig å benytte seg av rutegående buss dersom dette passer inn i strekning og timeplan. Husk å informere operatøren for strekningen hvis en større gruppe skal reise på ordinær rute.

  Grupper med rutebuss

  Reiser elever med ordinær rutebuss, må kommunen eller skolen inngå en bedriftsavtale med AtB for betaling. Med t:kort bedrift mottar skolen et ønsket antall t:kort. Oversikt over gjennomførte reiser og faktura kommer i etterkant. Mer informasjon om t:kort bedrift.

   
 • Skal du flytte eller bytte skole i løpet av skoleåret, skal skolekortet leveres tilbake til skolen du flytter fra.

  Dersom du fortsatt har rett til fri skoleskyss, må du sende inn ett nytt søknadsskjema til den nye skolen din. Etter godkjenning vil skolen utlevere ett nytt reisekort til deg.

 • Sliter du med å få aktivisert skolekortet ditt ved kortleseren ombord i bussen, kan sjåføren gi deg en utskrift med informasjon såfremt kortet ikke er ødelagt. Utskriften og skolekortet leveres til skolekontoret  som vil undersøke saken.

  Er kortet ødelagt, får du et nytt reisekort kostnadsfritt. I mellomtiden kan du låne et upersonlig reisekort. Er du selv skyld i skaden på reisekortet, vil det bli et erstatningsbeløp.

   

   

   
   
 • Om du mister reisekortet, må du snarest si ifra til skolen din og oppgi navn, fødselsdato og trinnet du går på.

  Skolen har fått tildelt upersonlige reisekort som kan lånes ut til elever som har mistet kortet sitt og som behøver midlertidig skyss.

  Du må betale 150 kroner for nytt reisekort.

   

   

 • Elev i grunnskolen

  Er du elev i grunnskolen, får du være med til skolen uten å betale. Før hjemreisen må du kontakte skolen for å få låne et reisekort til hjemturen. 

  Elev på videregående skole

  Er du elev i videregående skole, må du selv kjøpe billett til og fra skolen.  Om kortet er ødelagt eller mistet må du kontakte skolen. 

Pris og sone

 • Hvis du reiser mer enn fem turer innenfor én sone i uken lønner det seg med periodebillett fremfor enkeltbilletter. Hvis du reiser mer enn fire turer innenfor to soner i uken lønner det seg med periodebillett fremfor enkeltbilletter. Hvis du reiser mer enn to turer i uken innenfor tre soner lønner det seg med periodebillett fremfor enkeltbilletter. Hvis du reiser mer enn fire turer innenfor 5-13 soner i uken lønner det seg med periodebillett fremfor enkeltbilletter.

  Voksen, innenfor 1 sone
  Enkeltbillett 37 kroner x 6 turer x 4 uker = 888 kroner. Periodebillett koster 760 kroner.

  Voksen, innenfor 3 soner
  Enkeltbillett 111 kroner x 3 turer x 4 uker = 1332 kroner. Periodebillett koster 1280 kroner.

 • Vi har analysert masse data fra vårt system for å tilrettelegge enklest mulig for våre reisende. Det er blitt sett nøye på reisemønsteret til arbeidsreisende med kort reisevei slik at færre reisende slipper å krysse sonegrenser til og fra jobb. Dermed blir billettene billigere og sonene enklere å forstå.

 • Nei. Familie helg gjelder kun hvis du har en voksenbillett. Honnørbillett og studentbillett er rabatterte billetter og regnes ikke som voksenbillett.