Slik klager du på gebyret

Dersom du ønsker å klage på gebyret må du gjøre det senest 21 dager etter at gebyret er utskrevet. 

Om du klager på vegne av andre, trenger vi fullmakt fra den som har mottatt gebyret. Dette gjelder ikke dersom foresatte klager på vegne av mindreårige.

Du kan sende klagen via kontaktskjemaet vårt eller i posten. Husk å få med:

  • Navn
  • E-postadressen din
  • Informasjon om hvorfor du vil klage
  • Gebyrnummer (fem siffer)
  • Kvittering (dersom du betalte på stedet)

Klagen kan sendes per post til:

AtB AS
Prinsens gate 39
7011 Trondheim