Selvkjørende buss foran elektrisk buss

Næringslivet ønsker seg smartere, grønnere bytransport

Næringsliv og AtB møttes i Trondheim for å snakke om fremtidens mobilitet. 

10. april holdt AtB dialogmøte med næringslivet i Trondheim, i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Der kom det frem flere forslag for å forbedre mobilitetstilbudet. Dette inkluderte blant annet bedre belysning på knutepunkt, etablering av mobilitetshuber ved shoppingsentre, og introduksjon av arbeidsbusser for ugunstige arbeidstider.

Se referat og filer fra møtet

Det ble også foreslått bedre samarbeid mellom store arbeidsgivere for felles transportløsninger, samt tiltak for å gjøre det enklere og mer attraktivt å velge bort bilen.

Nytt mobilitetstilbud fra 2028

Det ble lagt frem mål for mobilitetstilbudet fra 2028, med fokus på nullutslippskjøretøy og økt bruk av kollektivtransport.

Blant mulige tiltak som ble nevnt, var bedre tilrettelegging for sykling, bildeling, og elektriske transportmidler, samt fortsatt utvikling av AtB-appen for reiseplanlegging og billettkjøp.

AtB understreket også hvor viktig dialog med brukerne og samarbeid med næringslivet er for å skape et helhetlig mobilitetstilbud. Dette kan inkludere løsninger som automatiserte busser, delt mobilitet som bildeling og bysykler, og innovative løsninger for å gjøre det lettere å klare seg uten egen bil.

Fremtidens mobilitet

For å møte morgendagens utfordringer, er ønket et mobilitetssystem som er grønnere, mer fleksibelt, og som bidrar til økonomisk vekst og innovasjon i regionen.

Målet er et mobilitetstilbud som både tilfredsstiller dagens behov og er rustet for fremtiden, med en sterk vektlegging på miljøvennlighet og tilgjengelighet for alle.