Meld avvik skoleskyss med buss

Skjema for innmelding av avvik på skoleskyss med buss.

Her fyller skolen inn all vesentlig informasjon om avviket slik at vi enkelt og raskt kan følge opp dette videre med våre operatører. All vesentlig informasjon om avviket utenom de forhåndsvalgte kolonnene fylles inn i fritekstfeltet.

Foresatte eller elever som vil melde om avvik på skoleskyss må sende en skriftlig henvendelse til skolen. Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen samt hvilken rute og selskap du reiste med og hva hendelsen bestod av.

Alle avvik saksbehandles hos AtB. Ved behov for ytterligere informasjon om det innmeldte avviket vil dere som kontaktperson kunne bli kontaktet

Operatør