Refusjon av skyssutgifter

Elever eller foresatte kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss. Søknaden sendes til skolene som fyller ut sin del før dette sendes til AtB.

Når skolene mottar skjema for søknad av refusjon fra elever eller foresatte skal disse kontrolles, fylles ut og lastes opp her.

Kontroller

Sjekk at skjemaet er riktig utfylt av elev eller foresatte.

Fyll ut

Fyll ut delen av skjemaet under "fylles ut av skole".

Last opp

Motta bekreftelse på innsendt skjema på epost.

Refusjonskrav må fremmes og være AtB i hende senest innen 2 måneder etter endt skoleår det søkes refusjon for, altså innen august samme år som skoleåret sluttet. AtB forbeholder seg retten til å avvise krav som fremsettes etter denne fristen.

Skyssutgifter refunderes i henhold til punkt 5.8, skyssgodtgjørelse i «Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Trøndelag», og punkt 7.1, skyssgodtgjørelse i «Skyssreglement for elever i den videregående skole i Trøndelag».

Merk at skjema med feil eller mangler vil bli avvist og sendt i retur til eposten som er oppgitt av skolen og/eller foresatte. Veiledning for utfylling av skjema for utbetaling ved bruk av egen bil (pdf) (152KB).

Last opp ferdig utfylt skjema

Ingen fil lastet opp...
Velg fil

Merk: Kun PDF, JPG, GIF og PNG. Filene kan ikke være større enn 10 MB, og du kan laste opp inntil fem vedlegg.

Ingen fil lastet opp...
Velg fil
Ingen fil lastet opp...
Velg fil
Ingen fil lastet opp...
Velg fil
Refusjon av skyssutgifter