Ungdomsbillett

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett i Trøndelag gjelder for ungdom fra 16 år til og med 19 år, samt deg under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole.

Kortet gjelder for reiser med buss, trikk og båt i hele Trøndelag (ikke NSB og Flybuss).

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du få tilleggsgebyr i en billettkontroll.

Pris

Ungdomsbillett Trøndelag koster kr 460 for 30 dager. 

Slik fungerer billetten

Ungdomsbillett Trøndelag er gyldig i 30 dager fra du aktiverer den.