Enkeltbillett båt

Fyll ditt t:kort med reisepenger (verdi) for å kjøpe enkeltbilletter.

Reis effektivt

Reiser du vanligvis den samme strekningen kan du legge inn en autoreise for riktig strekning og passasjerkategori. Da trekkes billetten automatisk når du bruker kortet på en kortleser om bord. Hvis du ikke vil at billetten trekkes automatisk må du levere kortet til mannskap og be om den billetten du ønsker. Når du har lagt inn en autoreise er denne gyldig i fem år. Deretter må den legges inn på nytt.