t:kort skole

For alle elever

t:kort skole kan benyttes av elever både i grunnskolen og i enkelte tilfeller videregående skole. Kortet brukes så lenge eleven har rett på fri skoleskyss.

Betingelser

  • kan kun brukes av eleven med fri skoleskyss.
  • gjelder to reiser hver skoledag for den godkjente reisestrekningen.
  • kun gyldig på skoledager, ikke i skolens ferier og fridager.
  • gjelder kun skyss kjørt av AtBs operatører, ikke tog.
  • gjelder ikke for fleksibel transport.

Glemt eller mistet t:kort

Elever i grunnskolen

Hvis eleven har vært uheldig å ha glemt eller mistet t:kortet, får eleven være med bussen til skolen uten å betale. På skolen får eleven låne et reservekort til hjemturen eller frem til det nye t:kortet kommer. Elever fra og med 5. klasse kan få et administrasjonskostnad på 150 kr dersom nytt t:kort må bestilles.

Elever i videregående skole

Elever i videregående skole må selv kjøpe billett til og fra skolen dersom de har glemt eller mistet t:kortet. Dersom det er mistet må eleven bestille nytt hos skolen og selv kjøpe billett frem til nytt t:kort kommer, eller bruke appen PocketID som reisebevis.

Ødelagt t:kort

Hvis kortet ikke fungerer på billettmaskin om bord i bussen, kontakter eleven skolen for å få hjelp. Skolen bestiller nytt t:kort, og eleven får låne et reservekort som brukes til og fra skolen i mellomtiden.

Elever som flytter

Hvis eleven bytter adresse legger skolen inn ny søknad for fri skoleskyss. Eleven bruker fortsatt det samme t:kortet mens søknaden behandles, og når den eventuelt innvilges.