PocketID

For videregående skole

Appen PocketID brukes som reisebevis av elever ved videregående skole. Reisebeviset skal aktivers før hver reise og vises til sjåføren når eleven går om bord. Se hvordan PocketID brukes.

Betingelser

  • kan kun brukes av eleven med fri skoleskyss.
  • gjelder to reiser hver skoledag for den godkjente reisestrekningen.
  • må aktiveres før hver reise.
  • kun gyldig på skoledager, ikke i skolens ferier og fridager.
  • gjelder kun skyss kjørt av AtBs operatører, ikke tog.
  • gjelder ikke for bestillingstransport.

Manglende reisebevis

Ved manglende reisebevis kjøper eleven selv billett. Det er viktig at eleven har nok strøm og data på telefonen under hele reisen for å kunne vise frem reisebeviset ved en eventuell billettkontroll. Hvis eleven opplever feil med reisebeviset i appen, kan skolen hjelpe.