Reisegaranti for hurtigbåt

a-reisegaranti

Er hurtigbåten forsinket eller innstilt kan du ha rett på refusjon. Les hvordan du går frem med kravet ditt. 

Med AtB reisegaranti forplikter vi oss til å gjøre vårt beste for at du skal komme frem i rett tid.

Dersom det skulle oppstå innstillinger, forsinkelser eller annet avvik i kollektivtilbudet, vil vi:

 • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer senest 30 minutter etter fastsatt avgangstid
 • gi deg informasjon om alternative transportmåter/reiseveier så tidlig som mulig
 • sette opp alternativ transport dersom det er praktisk mulig

Om vi ikke kan tilby deg alternativ transport, vil vi refundere dokumenterte utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport. Om du kommer for sent frem vil vi refundere deler av billetten. Les mer om alternativene og hva vi refunderer under.

Sjekk rutetabellen

Husk at det er rutetider i henhold til rutetabell som legges til grunn for reisegarantien. Vær oppmerksom på at du bruker riktig rutetabell. Det er ofte egne rutetabeller i forbindelse med jul, påske og andre høytidsdager, samt på sommeren. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid, i tillegg til nødvendig gangtid, dersom det ikke er korrespondanse. Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 30 minutter eller mindre til neste avgang i henhold til rutetabell. 

 • Ved innstilling eller forsinkelser på mer enn 90 minutter kan du velge mellom:

  • å få eventuell forhåndskjøpt billett refundert
  • å bruke billetten din på alternativ transport fra AtB 

  Refusjon av utgifter til alternativ transport

  Dersom vi ikke har gitt deg informasjon innen 30 minutter etter oppsatt avgangstid kan du selv finne alternativ transport som annen kollektivtransport, drosje, egen bil eller båt. Kjører du privatbil eller -båt, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse med følgende vilkår:

  • 30 minutter forsinket på reiser under 1 time. Vi refunderer inntil kr 750.
  • 60 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1000.
  • 90 minutter forsinket på reiser over 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1500.

  Kun én person får kjøregodtgjørelse per tur. 

 • Ved forsinket ankomst kan du kreve kompensasjon for billettprisen etter følgende satser:

  • En time forsinkelse på reiser inntil fire timer. Vi refunderer 25 % av billetten.
  • To timer forsinkelse på reiser fra fire til åtte timer. Vi refunderer 25 % av billetten.

  Dette gjelder også deg som reiser med periodebillett, og har vært rammet av forsinket ankomst fire eller flere ganger i løpet av en måned.

  Er forsinkelsen mer enn det dobbelte refunderer vi 50 % av billetten. 

  Kompensasjon under 50 kroner blir ikke utbetalt.

 • For å fremme et krav om refusjon, må du levere reisegarantiskjema (elektronisk, per post eller til AtBs kundesenter) og kvitteringer senest to måneder etter hendelsen.

  Søke om refusjon av utlegg

  Dersom du ikke ønsker å fylle ut reisegarantiskjemaet elektronisk, kan du laste ned skjema til utfylling. Skjema sendes per post eller leveres til AtB kundesenter:

  Skjemaene kan også fås på AtB kundesenter.

  Søke om refusjon av billett

  Fyll ut skjema for refusjon i AtBs kontaktskjema. Skjema kan også får på AtB kundesenter. 

  Rett til erstatning bortfaller dersom du oppgir uriktige opplysninger.

  Vi vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig og senest én måned etter vi har mottatt den.

 • Reisegarantien gjelder ikke:

  • følgeskade- eller tap som for eksempel at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
  • om det er opplyst om forsinkelsen eller innstillingen på transportørens nettsider, eller annet egnet sted, før avgangstid. Dette omfatter for eksempel forhold som annonsert flytting av anløpssted eller store arrangementer som kan påvirke hurtigbåttrafikken. 

  Rettighetene til refusjon og kompensasjon gjelder ikke dersom transportøren beviser at avgangen er innstilt eller forsinket på grunn av værforhold som vanskeliggjør sikker drift av fartøyet, eller andre ekstraordinære omstendigheter som er til hinder for at persontransporten kan gjennomføres, og som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

  Ekstraordinære omstendigheter som er til hinder for at persontransporten kan gjennomføres kan være (ikke uttømmende liste):

  • Islagte fjorder
  • Sterk vind og strømmer
  • Ulykker som transportøren ikke kan lastes for
  • Landsomfattende streik
  • Offentlig påbud og forbud
  • Pandemi

  Merk også at vi ikke betaler ut refusjon på drosje eller kjøregodtgjørelse til utenlandsk konto.

Denne reisegarantien gir deg oversikt over rettighetene du har etter EU nr. 1177/2010 – her kalt Båtpassasjerrettighets forordningen og sjøloven. I tillegg gir reisegarantien deg utvidede rettigheter på visse vilkår, dersom avgangen er innstilt/forsinket, eller om båt er forsinket i havn. Rettighetene som omtales i Reisegarantien gjelder for persontransport med hurtigbåt på sjø eller innsjø i Norge.

Les også om reisegaranti for buss.