a-reisegaranti

Reisegaranti for buss og bestillingstransport

Er bussen eller bestillingstransporten mer enn 20 minutter forsinket, kan du ha rett på refusjon. Les hvordan du går frem med kravet ditt. 

Med AtB reisegaranti forplikter vi oss til å gjøre vårt beste for at du skal komme frem i rett tid.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser eller annet avvik i kollektivtilbudet, vil vi:

 • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
 • gi deg informasjon om alternative transportmåter/reiseveier så tidlig som mulig
 • sette opp alternativ transport dersom det er praktisk mulig

Om vi ikke kan tilby deg alternativ transport, vil vi refundere dokumenterte utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport dersom bussen på avgangsholdeplassen din blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time. Vi refunderer inntil kr 550.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer. Vi refunderer inntil kr 825.
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer. Vi refunderer inntil kr 1100.

Ved lengre reiser

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må på forhånd være klarert av det selskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket. Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.

Frakjøring

Reisegarantien gjelder også ved forsinkelse grunnet frakjøring som følge av plassmangel om bord. Frakjøring fordi det ikke er plass til barnevogn vil ikke gi krav på refusjon.

Sjekk rutetabellen

Husk at det er rutetider i henhold til rutetabell som legges til grunn for reisegarantien, ikke sanntid. Og vær oppmerksom på at du bruker riktig rutetabell. Det er ofte egne rutetabeller i forbindelse med jul, påske og andre høytidsdager, samt på sommeren.

 • For å fremme et krav om refusjon, må du levere reisegarantiskjema (elektronisk, per post eller til AtBs kundesenter) og kvitteringer senest én måned etter hendelsen.

  Reisegarantiskjema

  Dersom du ikke ønsker å fylle ut reisegarantiskjemaet elektronisk, kan du laste ned skjema til utfylling. Skjema sendes per post eller leveres til AtB kundesenter:

  Skjemaene kan også fås på AtB kundesenter.

  Rett til erstatning bortfaller dersom du oppgir uriktige opplysninger.

  Vi vil besvare henvendelsen din så raskt som mulig og senest én måned etter vi har mottatt den.

 • Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert eller du vet eller burde vite at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos AtB, kan vi likevel ikke tilby refusjon. 

  Reisegarantien gjelder på alle AtBs busslinjer og fleksibel transport, med unntak av nattbuss og Gråkallbanen. Ved bestilling av fleksibel transport gjelder reisegarantien når du har motatt bekreftelse på din bestilling. Ferger og hurtigbåt dekkes ikke av denne reisegarantien. Les om egen reisegaranti for hurtigbåt

  Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang med korrespondanse i dine reiser. Du er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse merket av i rutetabellen. 

 • Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang i henhold til rutetabell. 

  Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

  • offentlige påbud og forbud, streik og lignende
  • naturkatastrofer
  • ekstraordinære værforhold (f.eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
  • veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
  • store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad

  Reisegarantien gjelder ikke nattbuss, Gråkallbanen (trikk), ferge og hurtigbåt. Les om egen reisegaranti for hurtigbåtReisegarantien omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. 

  Merk også at vi ikke betaler ut refusjon på drosje eller kjøregodtgjørelse til utenlandske konto.

  Reisegarantien er en nasjonal ordning utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening.

Les også om reisegaranti for hurtigbåt