Når får du refusjon?

Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert eller du vet eller burde vite at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos AtB, kan vi likevel ikke tilby refusjon. 

Reisegarantien gjelder på alle AtBs busslinjer og fleksibel transport, med unntak av nattbuss og Gråkallbanen. Ved bestilling av fleksibel transport gjelder reisegarantien når du har motatt bekreftelse på din bestilling. Ferger og hurtigbåt dekkes ikke av denne reisegarantien. Les om egen reisegaranti for hurtigbåt

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang med korrespondanse i dine reiser. Du er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse merket av i rutetabellen.