Billettkjøp

Søk om refusjon

Søk om refusjon for utlegg av billettkjøp (pdf) (108KB). Billettkjøp gjelder fra elevens adresse til skolen, eller annet godkjent sted med buss, trikk, båt eller tog.

Hvem kan søke refusjon

Elever kan for eksempel få refusjon for utlegg til tog- og bussbilletter frem til eleven får t:kortet sitt, eller mens eleven venter på å få godkjent søknad for fri skoleskyss. Kontakt skolen for spørsmål om refusjon.