Eleven har ikke rett på gratis skoleskyss. Hva gjør jeg?

Eleven kan reise med skolerutene eller ordinære rutebusser ved å løse vanlig billett.

Finn ut hvordan du kjøper billett.

Ofte stilte spørsmål