Organisering

Avdelinger og seksjoner

Bli kjent med oss! I Prinsens gate sitter om lag 100 kolleger. Hos oss finner du blant annet jurister, ruteplanleggere, markedsførere, frontend-utviklere og økonomer.

Bli kjent med oss

Organisasjonen

AtB AS er et heleid aksjeselskap av Trøndelag fylkeskommune, og er underlagt et omfattende sett av lover og regler. Vi planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et miljøsmart mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Operatørene som kjører på kontrakter for AtB, eier transportmidlene og ansetter sjåfører og mannskap.

Organisering av AtB

AtB består av 16 seksjoner fordelt på fire avdelinger, med hver sine mellomledere og direktører. Klikk på bildet under for å se et mer detaljert organisasjonskart.

Styret i AtB

Styret i AtB består av seks eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø, i tillegg til to ansattrepresentanter.

Styreleder Nils Kvernmo
Nestleder Odd Harald Aksland
Styremedlem Astrid Svarva
Styremedlem Are Brekk
Styremedlem Kirsti B. Arntsen
Styremedlem Kristian Tangen
Styremedlem Lasse Bardal
Styremedlem Ansatt Stig Harry Jørgensen
Styremedlem Ansatt Line Holmesland
Varamedlem Karl Inge Nygård
Varamedlem Kristin Eriksen
Varamedlem Ansatt Glenn Walker
Varamedlem Ansatt Hilde Kristin Lium